Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 376-МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии “ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващия коалицията от партии Иво Севдалинов Цанев, заведено под № 1 на 10 август 2011 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: Решение от заседание на политически съвет на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ и СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ за създаване на коалиция от партии с наименование "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващите партиите, участващи в състава на коалицията от партии,  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за определяне на лице, което представлява коалицията от партии; заверено от партията копие от удостоверение № 22 от 5 август 2011 г. за регистрация на партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" в ЦИК;  заверено от партията копие от удостоверение № 32 от 8 август 2011 г. за регистрация на партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" в ЦИК; заверено от партията копие от удостоверение № 45 от 8 август 2011 г. за регистрация на партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" в ЦИК; образец от подписа на лицето, представляващо коалицията от партии; удостоверение с изх. № 2660 от 09.08. 2011 г.  от „Банка ДСК" - ФЦ Московска, гр. София, за новооткрита банкова сметка на името на партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за обслужване на предизборната кампания на коалицията от партии; пълномощно от 08.08.2011 г., подписано от представляващите партиите, участващи в състава на коалицията от партии с наименование "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ". 

В състава на коалицията от партии са включени партиите БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ и СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, които са регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на коалиция от партии "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения