Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 375-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-85 от 14.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 990 (деветстотин и деветдесет) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 965 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Христо Стойчев Панчев
2. Яна Димчева Заркова
3. Иванка Борисова Циганчева
4. Мирослава Миткова Стоянова
5. Добромира Славчева Заркова
6. Даниела Вълчева Борисова
7. Иван Ангелов Иванов
8. Росица Бойкова Борисова
9. Кремена Пенева Канева
10. Никола Димитров Павлов
11. Ивелина Йорданова Колева
12. Ангел Желев Тодоров
13. Свилен Георгиев Колев
14. Стоян Георгиев Стоянов
15. Йордан Колев Иванов
16. Надежда Димитрова Георгиева
17. Добринка Тодорова Георгиева
18. Пламен Тихомиров Пейков
19. Дарина Миткова Костадинова
20. Димитър Славчев Сакалов
21. Делчо Аракшиев Иванов
22. Мирослав Георгиев Райдовски
23. Георги Иванов Георгиев
24. Сема Мехмед Джамал
25. Антон Симеонов Чанталиев
26. Деля Ангелова Петкова
27. Гергана Вълчева Димитрова
28. Коста Николов Костов
29. Тодор Колев Добрев
30. Иван Георгиев Делев
31. Тянка Георгиева Колева
32. Елена Бонева Иванова
33. Господин Димитров Петров
34. Минка Лечева Иванова
35. Димо Сотиров Димов
36. Желязко Георгиев Желязков
37. Станчо Нанев Желев
38. Господин Илиянов Господинов
39. Анна Иванова Атанасова
40. Недялка Колева Корназова
41. Тяна Ангелова Златанова
42. Ленко Славов Иванов
43. Иван Митев Димитров
44. Ана Христова Чипанова
45. Ангел Петров Чолаков
46. Ангелина Георгиева Михайлова
47. Анета Михайлова Чипарова
48. Апостол Манов Апостолов
49. Асен Иванов Гьошев
50. Асен Стоянов Кузев
51. Благо Атанасов Танков
52. Божурка Емилова Русчева
53. Валя Асенова Николова
54. Васил Николов Кочев
55. Васил Тодоров Костов
56. Величка Димитрова Георгиева
57. Велко Димитров Кръстев
58. Виолета Николова Генова
59. Виолета Стефанова Ценова
60. Владимир Василев Миндачкин
61. Владимир Стоянов Георгиев
62. Георги Александров Панчов
63. Георги Благов Караджов
64. Георги Иванов Александров
65. Георги Николов Маратилов
66. Георги Цветанов Навущанов
67. Гинка Ангелова Бонжолова
68. Гурко Георгиев Митев
69. Делчо Спасов Шишиньов
70. Димитрийка Ангелова Чалъкова
71. Димитър Василев Шулев
72. Димитър Илиев Гинин
73. Димитър Спасов Димитров
74. Димитър Стойков Киричев
75. Димитър Тамянов Ганчев
76. Дияна Георгиева Георгиева
77. Донка Иванова Найденова
78. Евгения Ангелова Пиндева
79. Евка Звезданова Ангелова
80. Екатерина Йорданова Кемчева
81. Елена Кирилова Анова
82. Емилиян Цветанов Стоянов
83. Запринка Димитрова Спасова
84. Здравка Георгиева Петрова
85. Златка Николова Пейкова
86. Зоя Иванова Пенова
87. Зоя Петрова Димитрова
88. Иван Бончев Илиев
89. Иван Георгиев Костов
90. Иван Николов Иванов
91. Иван Петров Ганчев
92. Иван Серафимов Мишев
93. Иван Трайков Пенов
94. Иванка Атанасова Стоянова
95. Иванка Димитрова Куманова
96. Иванка Иванова Пеева
97. Иванка Стоянова Ангелова
98. Изабела Филипова Лазарова
99. Илия Димитров Петров
100. Илка Иванова Подскоклиева
101. Илко Савов Савов
102. Ирина Стефанова Пенчева
103. Йордан Стефанов Димитров
104. Катя Тодорова Шопова
105. Кирил Иванов Анов
106. Климентина Ангелова Узунова
107. Костадин Александров Кобаков
108. Костадин Кирилов Демерджиев
109. Костадин Пенев Костадинов
110. Кръстина Стефанова Хамалска
111. Кръстьо Спасов Пенчев
112. Кръстьо Темелков Георгиев
113. Куна Панчова Моллова
114. Лазар Мирчев Сеферинкин
115. Лазар Огнянов Попов
116. Лидия Борисова Драганова
117. Лилия Георгиева Георгиева
118. Мари Василев Кемчев
119. Мариана Николова Божева
120. Марийка Петрова Велкова
121. Мария Димитрова Панчева
122. Мария Ненова Реджова
123. Надка Димитрова Гигова
124. Надя Спасова Клисурска
125. Найден Стоянов Тодоров
126. Ненко Здранков Дачев
127. Никола Ангелов Пешлов
128. Никола Димитров Гюров
129. Никола Петков Иванов
130. Никола Стоянов Бойчев
131. Николай Костадинов Пенчев
132. Николина Стефанова Трънкова
133. Олга Петрова Армянова
134. Павел Гаврилов Тилев
135. Пенка Атанасова Цокова
136. Пенка Василева Цветанова
137. Пепа Желязкова Гечева
138. Петко Георгиев Генов
139. Петко Георгиев Димитров
140. Петра Иванова Делева
141. Петранка Александрова Божилова
142. Петър Атанасов Пенев
143. Петър Атанасов Петров
144. Петър Георгиев Благов
145. Петър Георгиев Петров
146. Петър Николов Пеев
147. Петър Цветанов Стоянов
148. Радка Иванова Радева
149. Радка Цветанова Попова
150. Радослава Костадинова Иванова
151. Райчо Стоянов Дамянов
152. Рангел Янков Кофов
153. Росен Георгиев Комсалов
154. Румен Цветанов Петков
155. Сашо Михайлов Митев
156. Светлин Иванов Мишев
157. Свободка Кирилова Кобакова
158. Славчо Ангелов Мърдев
159. Соня Атанасова Дончева
160. Соня Благова Петрова
161. Спас Георгиев Клисурски
162. Спас Иванов Киричев
163. Спаска Андонова Панкова
164. Спаска Георгиева Халачева
165. Ставрида Стоичкова Благова
166. Стефан Йорданов Мерджов
167. Стефанка Котева Захаринова
168. Стефка Асенова Асенова
169. Стефка Петрова Пенева
170. Стойка Стоянова Механджийска
171. Стоян Георгиев Парпулов
172. Стоян Петров Ноков
173. Стоянка Александрова Дъбова
174. Стоянка Александрова Спасова
175. Таня Костадинова Благова
176. Тодорка Георгиева Христова
177. Тодорка Иванова Семова
178. Тодорка Илиева Куртева
179. Томи Николов Попов
180. Фани Юриева Стоилова
181. Цветан Георгиев Навущанов
182. Цветанка Иванова Христоскова
183. Цветелина Стоянова Русенова
184. Цветка Димитрова Илиева
185. Цеца Стоянова Новакова
186. Мария Костадинова Манолчева
187. Елена Ангелова Дафова
188. Катерина Гавраилова Стоенчева
189. Димитранка Иванова Щърбева
190. Михаил Асенов Гунчев
191. Елена Асенова Асенова
192. Дафинка Иванова Славова
193. Христина Рангелова Спасова
194. Димитър Атанасов Илиев
195. Георги Тодоров Трифонов
196. Георги Райчев Анчев
197. Виолета Василева Петлешкова
198. Таня Георгиева Йоргова
199. Диана Георгиева Дюдюкова
200. Георги Христов Дечев
201. Веска Илиева Кръстева
202. Ирина Димитрова Гюргенина
203. Георги Ангелов Начков
204. Владимир Георгиев Канчин
205. Георги Кирилов Томов
206. Десислава Светославова Димова
207. Бойко Георгиев Луков
208. Марияна Петкова Попинова
209. Надежда Иванова Самунева
210. Иванка Павлова Харизанова
211. Стоян Георгиев Камбуров
212. Калин Стоянов Камбуров
213. Стойко Стойчев Стефанов
214. Петкана Стойчева Николова
215. Румяна Александрова Танева
216. Мария Красимирова Батаклиева
217. Георги Иванов Смилянов
218. Димитър Георгиев Григоров
219. Анка Спасова Игнатова
220. Анастасия Иванова Мицова
221. Елена Григорова Овчарова
222. Невена Здравкова Шуманова
223. Георги Василев Янчев
224. Ангелина Илиева Котева Панайотова
225. Атанаска Илиева Добрева
226. Ахмед Нуриев Сиджимов
227. Бисер Ивайлов Скендеров
228. Васил Георгиев Аврамов
229. Васка Александрова Милушева
230. Елена Георгиева Веселинова
231. Иван Николов Бандаков
232. Лилия Иванова Топорчева
233. Невенка Николова Ролева
234. Никола Георгиев Вецов
235. Спас Димитров Шулев
236. Фанка Руселинова Хаджиева
237. Павел Георгиев Веселинов
238. Максим Стойчев Венчев
239. Спас Милушев Генов
240. Спаска Иванова Игнатова
241. Кирил Петков Янков
242. Валентин Георгиев Кърджалийски
243. Мина Петрова Чанева
244. Кирил Иванов Кръстев
245. Катя Иванова Бонева
246. Младен Митков Сираков
247. Йордан Лазаров Сираков
248. Крум Стоянов Кратунков
249. Атанас Иванов Матеев
250. Анна Георгиева Терзова
251. Иван Борисов Пенчев
252. Петър Стоименов Георгиев
253. Стоян Ангелов Шуманов
254. Стефан Асенов Иванов
255. Петко Благов Малинков
256. Силвия Георгиева Тодорова
257. Иван Благов Костов
258. Радка Петрова Попова
259. Радослав Христов Кънев
260. Лука Иванов Даскалов
261. Спас Костов Милчев
262. Нейка Атанасова Нонова
263. Парашкева Матеева Златанова
264. Стоян Павлов Цацов
265. Николай Цвятков Чопаринов
266. Тодорка Иванова Ножделова
267. Стоян Петьов Тилев
268. Стефан Димитров Дудов
269. Пепа Петрова Нешева
270. Богдана Стоянова Стоянова
271. Анка Йосифова Иванова
272. Малина Алексиева Трифонова
273. Анита Занкова Борисова
274. София Василева Николова
275. Златка Александрова Александрова
276. Елена Ангелова Джуркова
277. Бойко Йорданов Тодоров
278. Любомир Петров Прокопиев
279. Ивелина Пламенова Славова
280. Стилян Светославов Бакърджиев
281. Венета Христова Станева
282. Веселин Стефанов Катронски
283. Преслав Стефанов Петров
284. Мартин Николаев Аспарухов
285. Мария Николаева Иванова
286. Геновева Иванова Георгиева
287. Петър Николаев Иванов
288. Тихомир Цветанов Велчев
289. Валентина Иванова Бучелска
290. Пламен Петков Герговски
291. Димитър Петров Асенов
292. Руслан Георгиев Тасин
293. Божидар Любенов Терзиев
294. Ралица Валентинова Вълчева
295. Иванчо Зарков Иванов
296. Шериф Османов Усов
297. Станислав Йорданов Велев
298. Александър Спасов Трайков
299. Валентин Ангелов Костов
300. Трифон Иванов Христов
301. Красимира Александрова Илиева
302. Мариан Тодоров Божинов
303. Лена Иванова Миланова
304. Стефан Найденов Дичевски
305. Лиляна Парашкевова Лачева
306. Иван Георгиев Цочев
307. Борис Цветков Христов
308. Юли Маринов Петков
309. Цветан Генков Петков
310. Димитър Цветозаров Вълков
311. Веселин Веселинов Плачков
312. Мариян Георгиев Пешев
313. Вергиния Братанова Василева
314. Йордан Атанасов Йорданов
315. Ивайло Валериев Коловски
316. Тодор Кирков Иванов
317. Петър Кръстев Иванов
318. Славка Тодорова Минкова
319. Снежана Димитрова Кънева
320. Христо Траянов Кънев
321. Божидар Димитров Димитров
322. Кирил Борисов Комитов
323. Делян Йорданов Кюприбашиев
324. Митат Юзджан Турханов
325. Йово Енев Стоянов
326. Светлана Тодорова Демирева
327. Султанка Минчева Янкова
328. Иванка Станчева Стоянова
329. Иванка Панова Михайлова
330. Ненка Русева Александрова
331. Веселина Канева Янева
332. Николай Костадинов Минков
333. Георги Панайотов Коларов
334. Желязка Илиева Комитова
335. Станислав Веселинов Михайлов
336. Пепа Иванова Цанкова
337. Галина Георгиева Йончева
338. Десислава Николаева Йонова
339. Добромир Христов Добрев
340. Николай Димитров Николаев
341. Иван Стойков Кръстев
342. Пламен Кирилов Петков
343. Найден Игнатов Неделчев
344. Тодор Ненов Тодоров
345. Ангел Атанасов Карагяуров
346. Димитър Петков Петков
347. Гецо Стойчев Гецов
348. Пеньо Атанасов Цонев
349. Венета Русанова Мисирджиева
350. Кръстинка Йорданова Железова
351. Пламен Кръстев Бужев
352. Иван Стоянов Иванов
353. Спас Русинов Русинов
354. Цоньо Денев Черкезов
355. Георги Райчев Георгиев
356. Неделчо Тодоров Тодоров
357. Диан Николов Христов
358. Андрей Христов Вълчев
359. Деян Стоянов Дъбов
360. Тенчо Колев Колев
361. Магдалена Ивайлова Шаранкова
362. Златка Михайлова Никова
363. Мария Димитрова Иванова
364. Димчо Димитров Атанасов
365. Антони Светославов Сотиров
366. Диана Илиева Стойчева
367. Ефтимка Величкова Караколева
368. Моника Димитрова Братоева
369. Антон Иванов Симеонов
370. Димитър Валентинов Борисов
371. Иван Христов Ненов
372. Станислав Димитров Димитров
373. Бойчо Цветков Момчилов
374. Кольо Атанасов Чанев
375. Васил Драганов Русев
376. Весела Димитрова Касабова
377. Николай Лазаров Константинов
378. Огнян Цветков Иванов
379. Стоян Димитров Дъбов
380. Стефка Николова Дудина
381. Стефка Николова Йорданова
382. Иван Ангелов Милев
383. Петър Димитров Петров
384. Явор Ериков Рангелов
385. Пламен Динков Петров
386. Вера Стефанова Христова
387. Валентин Благоденов Цветков
388. Даринка Асенова Костадинова
389. Юлия Веселинова Илиева
390. Павлина Стоянова Димитрова
391. Десислава Георгиева Станкова
392. Емил Георгиев Панев
393. Николина Кирилова Георгиева
394. Магдалена Стефанова Георгиева
395. Константин Кирилов Недялков
396. Николай Марчело Димитров
397. Елена Тодорова Маркова-Стефанова
398. Владимир Илиев Славчев
399. Захаринка Стефанова Райчева
400. Мария Георгиева Татарева
401. Мари Спасова Колева
402. Таня Георгиева Глухчева
403. Цветанка Тодорова Мулешкова
404. Ивелина Атанасова Къслева
405. Ана Георгиева Гърнева
406. Валентина Петкова Михайлова
407. Стефани Цезаринова Милева
408. Владимир Александров Калъпсъзов
409. Петър Пламенов Кръстев
410. Димитър Димитров Еникиев
411. Венелин Георгиев Найденов
412. Венера Методиева Джонева
413. Цветомир Дамянов Цветанов
414. Виолета Миткова Савова
415. Георги Драганов Алексиев
416. Георги Светославов Найденов
417. Калин Върбанов Динчев
418. Йорданка Стефанова Найденова
419. Добринка Вълчева Генадиева
420. Донка Жечкова Петрова
421. Красимир Николов Иванов
422. Йорданка Иванова Борисова
423. Катя Василева Калапчиева
424. Димитрина Александрова Гъркова
425. Кольо Йотов Колев
426. Иван Йорданов Пенчев
427. Александър Наумов Ангарев
428. Камелия Георгиева Димитрова-Ангарева
429. Валентина Асенова Дамянова
430. Георги Тодоров Дамянов
431. Александрия Младенова Василева
432. Димитър Крумов Гогов
433. Венцислав Андреев Мирчев
434. Иван Рачков Иванов
435. Димитър Иванов Стефанов
436. Явор Христофоров Ефтимов
437. Момчил Христофоров Ефтимов
438. Благой Борисов Михайлов
439. Борислав Николаев Бонев
440. Димитър Димитров Атанасов
441. Симеон Даков Даков
442. Ангел Радков Пейн
443. Марин Генадиев Цветков
444. Огнян Георгиев Георгиев
445. Петрана Иванова Сомлева
446. Стамен Иванов Ангелов
447. Любомир Стефанов Петков
448. Стоил Миков Стоилов
449. Здравко Ангелов Михайлов
450. Таньо Минев Костадинов
451. Юлия Петрова Къшева
452. Цветомир Благоев Цветков
453. Траян Димитров Дечев
454. Светозар Георгиев Георгиев
455. Петя Атанасова Савова
456. Митьо Тодоров Георгиев
457. Любомир Гетов Добрев
458. Красимира Стефанова Нешкова
459. Кирил Бончев Колчев
460. Нейко Павлов Беломочев
461. Валери Петров Иванчев
462. Васил Христов Ташев
463. Владимир Георгиев Георгиев
464. Георги Ангелов Първанов
465. Гале Димитров Христов
466. Георги Ангелов Михайлов
467. Георги Димитров Джоргов
468. Георги Цанев Досев
469. Димитър Николов Димитров
470. Евдокия Андреева Чалмова
471. Елица Викторова Донова
472. Петър Димитров Петров
473. Пламен Ангелов Петров
474. Ангелина Василева Петрова
475. Татяна Благоева Попова
476. Валентин Йорданов Димитров
477. Евгения Димитрова Казакова
478. Боян Иванов Аврамов
479. Атанаска Пейчева Василева
480. Александър Славов Карастоянов
481. Анелия Бойдева Нанкова
482. Веселин Иванов Пашов
483. Володя Иванов Киров
484. Деница Марианова Димитрова
485. Евгени Ванев Иванов
486. Едуард Яни Иванов
487. Емилия Иванова Николова
488. Иван Филипов Ковачев
489. Калин Пенчов Адърски
490. Милан Бориславов Миланов
491. Никола Николаев Душков
492. Ния Асенова Богомилова
493. Райна Николаева Душкова
494. Ружа Николаева Запрянова
495. Тамара Степановна Недова
496. Полина Божилова Кръстанова
497. Орлин Георгиев Ваташки
498. Славчо Благоев Александров
499. Христо Стоянов Чакъров
500. Петър Кирилов Косев
501. Росица Атанасова Зубева
502. Ганка Панталеева Стратиева
503. Валери Димитров Славчев
504. Койчо Панов Козаров
505. Ивайло Стойков Йорданов
506. Милен Нешев Царевски
507. Йордан Лъчезаров Лазаров
508. Богиня Петрова Алексова
509. Румяна Вълчева Трайкова
510. Димитър Руменов Шарков
511. Божидар Кристиянов Петров
512. Захари Михайлов Захариев
513. Ванина Траянова Деянова
514. Галя Костадинова Гарванова
515. Йордан Павлов Петров
516. Георги Руйчев Костов
517. Любен Генадиев Миланов
518. Благомир Тошков Толев
519. Ралица Георгиева Янева
520. Камен Кирилов Донков
521. Цвета Витанова Александрова
522. Илия Захариев Игликин
523. Бистра Томова Герова
524. Анджелина Ангелова Бошнакова
525. Еньо Енев Савов
526. Дарина Маркова Пачева
527. Николина Кирилова Лазарова
528. Виргиния Луканова Вакарелова
529. Петко Христов Кутев
530. Огнян Христов Данаилов
531. Борислав Огнянов Данаилов
532. Михаела Константинова Михайлова
533. Делка Дойчева Захаринова
534. Петко Владимиров Димитров
535. Ана Георгиева Пиринска
536. Симеон Валериев Полигорски
537. Орлин Василев Стоилов
538. Иво Илиев Илиев
539. Едуард Ардаш Парсехян
540. Сергей Ганчев Томов
541. Димитър Христов Беров
542. Иво Кирилов Танчев
543. Стефан Кирилов Киранов
544. Любомир Симеонов Черногорски
545. Елена Атанасова Манолова
546. Любомир Пасков Ташков
547. Орлин Василев Коров
548. Денка Стоянова Евстатиева
549. Петра Димитрова Чапхазова
550. Цветан Василев Цолов
551. Габриела Василева Михайлова
552. Иван Маринов Богданов
553. Васил Николов Василев
554. Гаврил Илиев Димов
555. Георги Димитров Чичков
556. Диана Любомирова Шейтанова
557. Диана Петрова Стефанова
558. Димана Димитрова Димитрова
559. Елена Борисова Делчева
560. Емил Любенов Костов
561. Иван Ганчев Ганчев
562. Иван Илиев Пашов
563. Калин Викторов Божков
564. Красимир Валентинов Младенов
565. Лало Георгиев Кирилов
566. Любомир Тодоров Кожухаров
567. Мария Йорданова Чичкова
568. Михаил Иванов Ставрев
569. Николай Динев Карафизиев
570. Пенка Танчева Начева
571. Петър Филипов Петров
572. Симона Георгиева Чичкова
573. Славейко Димитров Дафовски
574. Стефан Здравков Стефанов
575. Стоян Ангелов Стоянов
576. Таско Михайлов Ерменков
577. Теодора Симеонова Делисивкова
578. Преслав Трендафилов Богданов
579. Цветан Стаменов Георгиев
580. Виолета Цветанова Стойкова
581. Кирил Йорданов Ковачев
582. Христо Валентинов Гергов
583. Димитър Борисов Дойчинов
584. Бойка Борисова Попова
585. Валентин Маринов Захариев
586. Георги Кирилов Марковски
587. Антоанета Цветанова Георгиева
588. Томи Христов Стоянов
589. Димитър Христимов Самодов
590. Бойка Маринова Малчева
591. Илия Николов Шаламандов
592. Йордан Благоев Радков
593. Ростислав Георгиев Негенцов
594. Симона Начева Христова
595. Петко Батев Петков
596. Венелин Георгиев Михайлов
597. Веселин Трифонов Пенев
598. Трифон Стоев Трифонов
599. Стефанка Спасова Петкова
600. Радослав Иванов Радев
601. Георги Борисов Харамлийски
602. Георги Йонков Негенцов
603. Димитър Иванов Данчев
604. Веселин Любомиров Гъжев
605. Димитър Кирилов Радулов
606. Божанка Георгиева Николова
607. Ивайло Димитров Бояджиев
608. Мариан Иванов Вигенин
609. Иван Петров Стефанов
610. Мирослав Василев Стефанов
611. Иван Петров Вигенин
612. Цанко Каменов Илиев
613. Милка Петкова Радулова
614. Симеон Петров Симеонов
615. Нанко Стайков Мавров
616. Васил Пенчов Арабаджиев
617. Петър Лазаров Коев
618. Мария Иванова Папазова
619. Красимира Стаменова Гълъбова
620. Елисавета Георгиева Гелкова
621. Даниела Славчева Уручева
622. Стилиян Ангелов Стоименов
623. Румяна Друмева Друмева
624. Чавдар Николов Минчев
625. Мария Нинова Велева
626. Костадин Владимиров Белокапов
627. Вяра Чавдарова Минчева
628. Веселин Борисов Манолов
629. Саша Евтимова Георгиева
630. Маргарита Николова Спиридонова
631. Виолета Веселинова Пенева
632. Жана Дарк Димитрова Илиева
633. Станчо Христов Станчев
634. Мая Тодорова Маткова
635. Наталия Любомирова Антонова
636. Корнелия Ефтимова Илиева
637. Снежана Кирилова Георгиева
638. Мария Петрова Левакова
639. Георги Велизаров Стефанов
640. Емилия Василева Ботева
641. Илиян Любомиров Димитров
642. Иван Борисов Нисторов
643. Марин Нанков Калонкин
644. Бистра Николова Паскалева
645. Шинаси Гюнайдън Яшаров
646. Христо Костадинов Джуров
647. Тодор Христов Цеков
648. Иван Александров Карагьозов
649. Диана Иванова Карагьозова
650. Надежда Атанасова Тошева
651. Катинка Спасова Стоименова
652. Мария Венциславова Димитрова
653. Георги Бойков Димитров
654. Надежда Георгиева Младенова
655. Стефан Георгиев Карагьозов
656. Стоян Жеков Урумов
657. Корнелия Боянова Тамамджиева
658. Николина Иванова Даскалова
659. Златка Стоянова Червенкова
660. Иво Йорданов Цветанов
661. Андрей Борисов Андреев
662. Веско Тодоров Спасов
663. Милко Владимиров Хараланов
664. Огнян Боянов Миланов
665. Юрий Василев Градинарски
666. Вутьо Томов Ботев
667. Иванка Цоцова Вълкова
668. Йордан Николов Дошев
669. Цветан Илиев Атанасов
670. Светлин Цветанов Станков
671. Юлия Иванова Попова
672. Велимира Ботева Евтимова
673. Петя Атанасова Стойчева
674. Николина Петрова Димитрова
675. Татяна Ангелова Маринова
676. Веско Димитров Василев
677. Бисения Георгиева Велинова
678. Виолета Кирилова Шаренкова-Димитрова
679. Екатерина Ангелова Гергова
680. Велика Стоянова Петрова
681. Катя Костадинова Дачева
682. Петър Петров Григоров
683. Господин Александров Динев
684. Спас Борисов Георгиев
685. Пене Рангелов Григоров
686. Илия Ефремов Стаменков
687. Веселин Иванов Цочев
688. Светлозар Николов Дончев
689. Емил Гълъбов Максимов
690. Нели Петрова Тодорова
691. Янка Георгиева Златинова
692. Петя Стефанова Йорданова
693. Георги Димитров Димитров
694. Мая Георгиева Минкова
695. Тодорка Лазарова Пеева
696. Митка Атанасова Христова
697. Ванина Първанова Кръстанова
698. Иванка Вълева Александрова
699. Василен Живков Цанев
700. Милка Атанасова Папазова
701. Станка Стоядинова Попова
702. Анелия Иванова Славова
703. Недка Железова Петрова
704. Пенка Дакова Цафарова
705. Изабела Руменова Мечкарска
706. Стоянка Василева Колева
707. Елиана Костадинова Колева
708. Кристина Мирославова Асенова
709. Сийка Петкова Колева
710. Галина Димитрова Кутинова
711. Даниела Венкова Великова
712. Стефани Николова Николова
713. Татяна Минкова Николова
714. Милена Григорова Йончева
715. Добринка Христова Йорданова
716. Милка Иванова Георгиева
717. Иван Иванов Канджовски
718. Тонко Павлов Петков
719. Петя Георгиева Маринова-Хаджиева
720. Добринка Евтимова Миланова
721. Таня Георгиева Янкова
722. Борис Цветков Цветков
723. Александър Николов Иванов
724. Виолета Ангелова Ганева
725. Цветана Дончева Чакърова
726. Димитър Георгиев Калчев
727. Мариана Атанасова Георгиева
728. Димитър Янков Попов
729. Христо Иванов Барутчийски
730. Радослав Стоилов Каратанчев
731. Елвира Николова Колева
732. Цветан Райчев Цветанов
733. Богомил Мирославов Петров
734. Нели Михайлова Георгиева
735. Цеца Тодорова Кръстева
736. Стефка Асенова Рибарова
737. Ангел Асенов Ангелов
738. Петър Иванов Филипов
739. Надя Радева Динчева
740. Валентин Георгиев Янков
741. Никол Иво Каназирева
742. Йорданка Недева Бичевска
743. Васил Петков Стайков
744. Валентин Боянов Даскалов
745. Александър Методиев Найденов
746. Тинка Траянова Иванова
747. Димитър Тодоров Яначков
748. Тодорка Александрова Икова
749. Атанас Бориславов Йорданов
750. Стефан Проданов Симеонов
751. Ангел Асенов Димитров
752. Румен Радков Симеонов
753. Нина Николова Ламбева
754. Георги Анатолиев Милев
755. Чавдар Георгиев Филипов
756. Евтим Серафимов Евтимов
757. Атанас Мирчев Симеонов
758. Петко Николов Станков
759. Светослав Таков Симов
760. Анелия Валентинова Ангелова
761. Тинка Цветанова Дълбокова
762. Стефан Пенчев Цанков
763. Петко Христов Стоев
764. Николина Петрова Русанова
765. Анка Николова Гьошева
766. Валентина Павлова Иванова
767. Иван Петков Иванов
768. Ирина Стефанова Николова
769. Ненко Гурков Балев
770. Борис Костов Рангелов
771. Гълъбина Здравкова Симова
772. Мариела Руменова Петрова
773. Бойко Методиев Василев
774. Мария Петрова Христова
775. Николай Кънчев Кънчев
776. Ивелин Николаев Чунчуков
777. Лилия Ангелова Антонова
778. Георги Александров Донков
779. Стефан Дончев Стоев
780. Стефан Петров Сарафов
781. Стойка Илиева Йорданова
782. Колю Стоянов Колев
783. Стефчо Трайчев Георгиев
784. Недялка Николова Малинова
785. Божидар Тодоров Милев
786. Мая Борисова Бончева
787. Красимир Донов Доновски
788. Мими Любенова Вачева
789. Златан Василев Йорданов
790. Денко Василев Славов
791. Виктор Димитров Шопов
792. Александър Василев Зидаров
793. Минко Недков Атанасов
794. Петър Иванов Костадинов
795. Виктория Христова Петрова
796. Надежда Михайлова Петкова
797. Валерия Йорданова Ковачева
798. Антоанета Антонова Хаджиева
799. Георги Костадинов Станчев
800. Йоана Велчева Вълчева
801. Галина Тодорова Стоянова
802. Антоанета Димитрова Стоянова
803. Лиляна Борисова Николова
804. Мариета Йорданова Николова
805. Цеца Цокова Григорова
806. Ася Цветанова Цветанова
807. Стефка Асенова Богданова
808. Снежинка Йорданова Цолова
809. Митко Тодоров Атанасов
810. Лилия Асенова Димитрова
811. Цветанка Василева Стоянова
812. Светланка Миланова Новкова
813. Стоян Димитров Иванов
814. Росица Костадинова Владимирова
815. Виолета Ганева Ганева
816. Рада Иванова Петрова
817. Димитър Димитров Маринков
818. Димитрина Георгиева Антонова
819. Анелия Димитрова Велкова
820. Боян Тончев Атанасов
821. Иванка Николова Мицева
822. Снежанка Младенова Русимова
823. Биляна Цветанова Тошкова
824. Цветомира Милчева Захариева
825. Зафира Петрова Захариева
826. Цветанка Петрова Чолакова
827. Светла Георгиева Григорова
828. Жасмина Крумова Благоева
829. Лазаринка Лазарова Георгиева
830. Константин Панайотов Панайотов
831. Панайот Константинов Панайотов
832. Христина Димитрова Тодорова
833. Веселин Светославов Кръстанов
834. Марио Сашков Цветков
835. Калинка Станчова Кръстева
836. Гергана Асенова Трайкова
837. Бойка Велчева Тодорова
838. Виктория Ангелова Стойновска
839. Стефан Петков Симеонов
840. Анелия Славчева Петрова
841. Лиляна Ангелова Папалезова
842. Симеон Костадинов Николов
843. Виолета Крумова Антова
844. Здравка Цекова Желева
845. Моника Маркова Петкова
846. Венцислав Марков Петков
847. Валентина Димитрова Пейчева
848. Атанас Тодоров Кръстев
849. Павлина Борисова Тишева
850. Младен Русинов Младенов
851. Мая Ангелова Ботева
852. Валентина Атанасова Бухалска
853. Лиляна Пейчева Андонова
854. Богиня Георгиева Хаджийска
855. Роза Янева Делчева
856. Лиляна Асенова Михалкова
857. Георгия Данова Петрова
858. Екатерина Валентинова Борисова
859. Цветан Евтимов Георгиев
860. Ангел Стоев Стоев
861. Николай Георгиев Николов
862. Кирил Станишев Ненков
863. Катя Трифонова Трифонова
864. Цветанка Александрова Йорданова
865. Васил Владимиров Панагонов
866. Атанас Василев Рондов
867. Антон Милчев Гурсов
868. Люба Евстатиева Димитрова
869. Мария Георгиева Александрова
870. Светлана Страхилова Костадинова
871. Даниел Александров Джоргов
872. Георги Димитров Вучев
873. Боян Валентинов Стоянов
874. Станислава Димитрова Райкова
875. Йорданка Иванова Янкова
876. Данаил Николаев Стоичков
877. Персян Кирилов Янков
878 Светлозар Василев Узунов
879 Марияна Огнянова Михайлова
880 Николай Сотиров Найденов
881 Валентин Димитров Николов
882 Цветанка Атанасова Стоянова
883 Васил Иванов Димитров
884 Лиляна Трайкова Колева
885 Манол Стоянов Илков
886 Вера Тодорова Янакиева
887 Нина Илиева Маджарова
888 Елизабет Иванова Маджарова
889 Илиян Крумов Крумов
890 Ивелина Кирова Пилева
891 Милка Асенова Нинова
892 Тодорка Христова Лингорска
893 Елена Петрова Балтова
894 Алтънка Василева Тодорова
895 Роса Дикова Михова
896 Надежда Георгиева Георгиева
897 Стефан Гроздев Ангелов
898 Васил Маринов Карафизов
899 Кънчо Стефанов Кантарджиев
900 Борислав Димитров Илиев
901 Ангел Стефчов Емилов
902 Радка Иванова Каменска
903 Кирил Йосифов Парапанов
904 Десислава Стефанова Славчева
905 Жоро Панайотов Стоянов
906 Кирил Борисов Бунцев
907 Марио Мирославов Йорданов
908 Димчо Георгиев Стоев
909 Ангел Драгомиров Паргов
910 Васил Борисов Соколов
911 Надя Тодорова Славчева
912 Веселин Симов Никифоров
913 Симеонка Крумова Трайкова
914 Стоян Христов Стоянов
915 Снежана Максимова Малинова
916 Никола Борисов Златков
917 Ели Христова Иванова
918 Цветанка Трайкова Геланова
919 Ваня Добрева Борисова
920 Мариета Ангелова Гогова
921 Антон Славчев Христов
922 Ваклин Любенов Русев
923 Васил Радоев Тошев
924 Димитър Христов Апостолов
925 Николай Любомиров Богданов
926 Мария Горанова Христова
927 Лидия Любомирова Ацева
928 Юлиян Любомиров Богданов
929 Румен Благоев Недялков
930 Светла Стефанова Заркова
931 Любомир Василев Богданов
932 Стефан Найденов Александров
933 Йордан Стоименов Джандарски
934 Благой Ставрев Китов
935 Симеонка Станимирова Пенчева
936 Иван Спасов Григоров
937 Георги Иванов Иванов
938 Първан Петров Тошев
939 Иван Винев Тодоров
940 Десислава Благоева Спасова
941. Димитринка Илиева Алексиева
942. Валери Тодоров Миланов
943. Елза Григорова Стоянова
944. Симеона Дойчинова Дойчинова
945. Ангел Иванов Цветков
946. Пенка Винева Павлова
947. Венетка Димитрова Борисова
948. Митя Василев Николов
949. Стамата Христова Иванова
950. Стефан Венев Василев
951. Виолина Венелинова Васова
952. Веселина Димитрова Димитрова
953. Магдалена Емилова Найденова
954. Петя Станимирова Панова - Димитрова
955. Анна Николаева Славова
956. Симона Борисова Янкова
957. Ростислава Емилова Сапарева
958. Анна Николаева Маринова
959. Ирена Ангелова Даскалова
960. Викентий Димитров Комитски
961. Анка Грозданова Спасова
962. Боян Спасов Симеонов
963. Стефанка Петрова Йовчева
964. Радка Иванова Ачева
965. Радослава Костадинова Велина

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Иван Ангелов Иванов
 2. Васил Венков Котев
 3. Красимир Светославов Гарев
 4. Генади Георгиев Ганчев
 5. Николай Йорданов Белалов
 6. Николая Христова Кокарешкова
 7. Богомил Кулчев Баев
 8. Ани Любомирова Стефановска-Петрова
 9. Ангел Желев Тодоров
 10. Димитър Петков Петков
 11. Петко Ангелов Славчев
 12. Петър Петков Петков
 13. Никола Илиев Терзиев
 14. Катерина Илиева Терзиева
 15. Петя Станимирова Панова-Димитрова
 16. Анна Николаева Славова
 17. Симона Борисова Янкова
 18. Ростислава Емилова Сапарева
 19. Анна Николаева Маринова
 20. Ирена Ангелова Даскалова
 21. Викентий Димитров Комитски
 22. Анка Грозданова Спасова
 23. Боян Спасов Симеонов
 24. Стефанка Петрова Йовчева
 25. Радка Иванова Ачева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения