Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3749-МИ
София, 6 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-1050/30.09.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 208 от 24.09.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, Фейме Межди Мехмед.

Към уведомлението са приложени: копие на решение № 207 от 20.09.2016 г. на ОИК – Крумовград; копие на решение № 208 от 24.09.2016 г. на ОИК – Крумовград; копие на протокол № 56 от 20.09.2016 г. на ОИК – Крумовград; копие на протокол № 57 от 24.09.2016 г. на ОИК – Крумовград.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения