Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3748-НР
София, 6 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 ноември 2016 г., които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 178 от Изборния кодекс

На основание чл. 16, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 178 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 октомври 2016 г., имащи право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

 1. Партия „Българско национално обединение“
 2. Партия „Съюз за Пловдив“
 3. Партия „Единна народна партия“
 4. Партия „Българска демократична общност“
 5. Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“
 6. Партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“
 7. Партия „Балканска демократична лига“
 8. Партия „Нова алтернатива“
 9. Партия „Средна европейска класа“
 10. Коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“

 

ІІ. На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 178, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия, са:

 1. Коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ – 20 000 лв.
 2. Коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ – 28 571 лв.

 

ІІІ. Инициативните комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 ноември 2016 г., имащи право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

 1. Инициативен комитет, представляван от Светлана Митова Стоянова.
 2. Инициативен комитет, представляван от Станислав Тодоров Трифонов.
 3. Инициативен комитет, представляван от Росица Любенова Кирова.
 4. Инициативен комитет, представляван от Нестор Иванов Мильов.
 5. Инициативен комитет, представляван от Ангел Иванов Гаджев.
 6. Инициативен комитет, представляван от Николай Събев Михайлов.
 7. Инициативен комитет, представляван от Светозар Стоянов Съев.
 8. Инициативен комитет, представляван от Александър Димитров Димитров.
 9. Инициативен комитет, представляван от Стефан Александров Алексиев.
 10. Инициативен комитет, представляван от Каролина Бойчева Цампарова.
 11. Инициативен комитет, представляван от Биляна Генчева Колева.
 12. Инициативен комитет, представляван от Пламен Трифонов Христов.
 13. Инициативен комитет, представляван от Наташа Димитрова Димитрова.
 14. Инициативен комитет, представляван от Валери Василев Венков.
 15. Инициативен комитет, представляван от Петър Илиянов Кичашки.
 16. Инициативен комитет, представляван от Надка Бориславова Готева.
 17. Инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драгаров.
 18. Инициативен комитет, представляван от Красимира Димитрова Найденова.
 19. Инициативен комитет, представляван от Станислав Иванов Косаков.
 20. Инициативен комитет, представляван от Румен Асенов Маринов.
 21. Инициативен комитет, представляван от Димитър Николов Митов.
 22. Инициативен комитет, представляван от Светослав Щерев Николов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения