Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3741-НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ЦИК за информационно-разяснителната кампания

На основание чл. 16, ал. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА споразумение от 3 октомври 2016 г. относно условията и реда за отразяване на информационно-разяснителната кампания за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. в програмите на БНТ, подписано от генералния директор на БНТ Вяра Анкова и упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Копие от споразумението да се изпрати на Сметната палата.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения