Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3729-ПВР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3723-ПВР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3723-ПВР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в мотивната част на пети и шести ред вместо „Решение № 3613-ПВР от 26.09.2016 г. на ЦИК, заведено под № 21 на 4 октомври 2016 г.“, да се чете: „Решение № 3534-ПВР от 19.09.2016 г. на ЦИК, заведено под № 20 на 4 октомври 2016 г.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения