Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3729-ПВР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3723-ПВР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3723-ПВР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в мотивната част на пети и шести ред вместо „Решение № 3613-ПВР от 26.09.2016 г. на ЦИК, заведено под № 21 на 4 октомври 2016 г.“, да се чете: „Решение № 3534-ПВР от 19.09.2016 г. на ЦИК, заведено под № 20 на 4 октомври 2016 г.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения