Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3726-МИ/НР
София, 4 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тервел, област Добрич

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-1062 от 04.10.2016 г. от Николай Димитров Атанасов – член на ОИК – Тервел, да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му поради възникнала несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Димитров Атанасов – член на ОИК – Тервел, област Добрич, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения