Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 372-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Невестино, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Невестино, област Кюстендил, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-66 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Невестино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Невестино, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Благоев Андонов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юри Николов Атков

 

СЕКРЕТАР:

Десислава Василева Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Андрей Иванов Димитров

 

 

Красимир Христов Паунски

 

 

Мария Стефанова Василева

 

 

Красимир Атанасов Стоименов

 

 

Любомир Ананиев Христов

 

 

Бисер Драганов Аксентиев

 

 

Габриела Стефанова Панкова

 

 

Георги Коцев Стоянов

 

 

Мая Първанова Арсова

 

 

Радостина Симеонова Чивийска-Ночева

 

 

Красимира Стоилова Спасова-Анастасова

 

 

Димитър Боянов Пецев

 

 

Десислава Данчова Давидкова

 

 

Еленка Христова Макайлова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения