Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3700-МИ
София, 1 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от представляващия партия „Движение Гергьовден“ Драгомир Желчев Стефанов – регистрирана в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, съгласно Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в партидата на коалицията „НАРОДЕН СЪЮЗ“, под № 1–2 с дата 1 октомври 2016 г. В заявлението се заявява, че партия „Движение Гергьовден“ напуска състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. Приложен е Анекс № 1 от 29 септември 2016 г. към решение за създаване и работа на коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Анекс № 1 от 29 септември 2016 г. към решението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, който е подписан само от четири от шестте партии, създали коалицията.

Прави се и искане за заличаване на Драгомир Желчев Стефанов като представляващ коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Заявлението е подадено в срока, посочен в чл. 144, ал. 1 от ИК и отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на споразумението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ т. 19. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „Движение Гергьовден“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква чл. 144, ал. 1 и 4 от ИК Централната избирателна комисия

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК, като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „Движение Гергьовден“.

АНУЛИРА Удостоверение № 1 от 6 септември 2015 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения