Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3685-МИ
София, 29 септември 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори за кметове на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, и кмет на район „Младост“, Столична община, на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4, чл. 463 и чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Възнагражденията на ОИК, СИК/ПСИК за произвеждане на частичните избори за кметове на кметства на 6 ноември 2016 г. и специалистите към тях се определят в размер, посочен в Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК, както следва:
 • за ОИК – Девин и ОИК – Шумен в размер, определен в т. 2 от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК;
 • за СИК и ПСИК – в размер, определен в т. 3 и 4 от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК;
 • за специалистите към ОИК – в размер, определен в т. 11.3. от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК.
 1. Възнагражденията на ОИК – София, за произвеждане на частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, на 6 ноември 2016 г. – в размер, определен в т. 1.2. от Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК.
 • за СИК и ПСИК – в размер, определен в т. 3 и 4 от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК;
 • за специалистите към ОИК – в размер, определен в т. 11.3. от Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК.
 1. За насрочените частични избори за кметове на кметства и кмет на район на 6 ноември 2016 г. членовете на ОИК получават месечно възнаграждение по т. 1 и 2 за времето от 26 септември 2016 г. (40 дни преди изборния ден) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите.
 2. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства.
 3. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения