Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3681-МИ/НР
София, 29 септември 2016 г.

ОТНОСНО: временно заместване и промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-18 от 28.09.2016 г. от

представляващия Коалиция БСП – лява България за град София Калоян Драгомиров Паргов,  с основание чл. 82 ал. 2 от ИК за временно заместване на секретаря на ОИК в Столична община, поради невъзможност да участва временно в работата на комисията до 27.11.2016 г. Прави се предложение секретарят на ОИК Жана Бориславова Иванова временно да бъде заместена като секретар от досегашния член на комисията Живка Василева Котева, за временното заместването на която за член на ОИК да бъде назначен Даниел Сергеев Тунчев, утвърден като резерва.

Към предложението е приложено заявление от Жана Бориславова Иванова, с което моли временно да бъде заменена като секретар на ОИК, тъй като е назначена за председател на 23-та РИК София за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум и като председател на РИК в периода от 16.09.2016 до 27.11.2016 г. няма да може да участва пълноценно в работата на ОИК. Приложени са също декларация от Даниел Сергеев Тунчев по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и пълномощно № 718 от 20 септември 2016 г. от Корнелия Нинова, представляваща Коалиция БСП – лява България на името на Калоян Драгомиров Паргов.

Съставът на ОИК в Столична община е назначен с Решение № 1871-МИ/НР от 4 септември 2015 г.

След като от представените към преписката документи констатира, че са налице изискванията на Изборния кодекс и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Живка Василева Котева, ЕГН … за секретар на ОИК в Столична община на мястото на Жана Бориславова Иванова за временно заместване до 27 ноември 2016 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в Столична община Даниел Сергеев Тунчев, ЕГН … за временно заместване до 27 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения