Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3680-МИ
София, 29 септември 2016 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от новите и частични избори на 2 октомври 2016 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори

С укази на президента на Република България на 2 октомври 2016 г. са насрочени нови и частични избори за общински съветници, кмет на община и за кметове на кметства, както следва:

кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил;

общински съветници в община Ружинци, област Видин;

общински съветници в община Балчик, област Добрич;

кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил;

кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали;

кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград;

кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца;

кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца;

кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали;

кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали;

кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище;

кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана;

кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин;

кмет на община Главиница, област Силистра;

кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област;

кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област;

кмет на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково;

кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково;

кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол;

кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

С цел прибиране и съхранение на изборните книжа и материали от новите и частични избори на 2 октомври 2016 г. и поради това, че в част от помещенията, определени от кметовете на посочените по-горе общини, се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, е необходимо Централната избирателна комисия да разреши отваряне на помещенията за съхранение в тях на изборните книжа и материали.

В част от горепосочените места изборите се произвеждат по реда на Изборния кодекс в редакцията му след 26 май 2016 г., поради което в тези места изборният ден се открива в 7,00 ч. и гласуването продължава до 20,00 ч.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30, 31, 36.3. и 36.4. от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, в общините, в които на 2 октомври 2016 г. се произвеждат нови и частични избори, за прибиране в тях на изборните книжа и материали.

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 19,00 ч. на 2 октомври 2016 г., а в общините, в които гласуването продължава до 20,00 ч. – след закриване на изборния ден.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

При прибиране на изборните книжа и материали в помещенията да се осигури разделно съхранение на изборните книжа и материали от изборите на 2 октомври 2016 г. и изборните книжа и материали от предходни избори.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК кметът на общината да уведоми ЦИК.

При произвеждане на втори тур за избор на кметове изборните книжа и материали се съхраняват в помещението, определено за първия тур, без да е необходимо изрично разрешение за отварянето му от Централната избирателна комисия, при спазване реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от първия тур, се разпечатва и отваря в деня на втория тур след 19,00 ч., съответно след 20,00 ч. в общините, в които гласуването продължава до 20,00 ч. Разпечатването и отварянето на помещението се извършва по реда на т. 36.4. от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК в присъствието на всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК кметът на общината да уведоми ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения