Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 368-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Калоян Янков, кандидат за народен представител от КП „Демократична България – Обединение“ от Четвърти изборен район – Великотърновски, срещу решение № 103-НС от 29.06.2021 г. на РИК – Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-544 от 01.07.2021 г. от Калоян Янков, кандидат за народен представител в листата на „Демократична България – Обединение“ от Четвърти изборен район – Великотърновски.

С жалбата на Калоян Янков, кандидат за народен представител в листата на „Демократична България – Обединение“, се оспорва решение № 103-НС от 29.06.2021 г. на РИК – Велико Търново, с което не е уважен сигнал с 167/29.06.21 от Калоян Янков относно предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия, след като разгледа решение № 103-НС от 29.06.2021 г. на РИК – Велико Търново, установи, че то е взето правилно и изводите са законосъобразни.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс и във връзка с §1, т. 15 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА № 103-НС от 29.06.2021 г. на РИК – Велико Търново

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Калоян Янков, кандидат за народен представител от КП „Демократична България – Обединение“ от Четвърти изборен район – Великотърновски, срещу решение № 103-НС от 29.06.2021 г. на РИК ­ Велико Търново.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново, чрез РИК – Велико Търново, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения