Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 368-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от Николай Бареков, кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение презареди България“

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-78 от 20.05.2019 г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Красимир Запрянов, упълномощен от представляващия партията Красимир Каракачанов, за извършено нарушение от Николай Бареков, като кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение презареди България“.

Със сигнала ЦИК е сезирана за извършени нарушения на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) относно забраната за използването на агитационни материали, които застрашават добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Нарушенията са извършени в предаването на Телевизия „Евроком“ с наименование „Бареков и Байрактаров – без цензура“. В предаването от 02.05.2019 г. Николай Бареков нарича председателя на ВМРО Красимир Каракачанов „слуга и подлога“ на Бойко Борисов. В предаването на 09.05.2019 г. нарича ПП „ВМРО – БНД“ „псевдопатриотична организация“, а на 16.05.2019 г. определя ПП „ВМРО“ като „лъжепатриоти“, както и като „най-наглата организация“. Ръководството на ПП „ВМРО“ е наричано със следните определения: „измамници“, „политическа сган“, „политически амбулантни търговци“, „шмекери“.

Подателят на сигнала твърди, че нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 ИК има и спрямо водача на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БНД“ Ангел Джамбазки. В предавания на 02.05.2019 г., 07.05.2019 г. и 16.05.2019 г. Ангел Джамбазки е наричан „подлога на олигархията“, „слуга и подлога“ на ПП „ГЕРБ“, „национален предател“. В предаванията е имало и други манипулативни и спекулативни твърдения.

Иска се от ЦИК да предприеме действия срещу ПП „Движение презареди България“ и Николай Бареков, като наложи санкция, поради нарушаването на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 ИК относно забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Към сигнала е приложено пълномощно от Красимир Каракачанов в полза на Красимир Генчев Запрянов. Приложени са и линкове към въпросните епизоди от предаването „Бареков и Байрактаров – без цензура“.

С Решение № 125-ЕП от 10 април 2019 г. ЦИК е регистрирала партия „Движение презареди България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а с Решение № 205-ЕП от 23 април 2019 г. Николай Тихомиров Бареков е регистриран като кандидат от кандидатската листа на партия „Движение презареди България“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с предоставените видеоматериали от предаванията „Бареков и Байрактаров – без цензура“, излъчени на 02.05.2019 г., 07.05.2019 г., 09.05.2019 г. и 16.05.2019 г., приема, че от материалите безспорно се установява използването на неприемливи и обидни думи и квалификации, посочени по-горе.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като в предаванията Николай Тихомиров Бареков действително използва думи и изрази, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Предвид гореизложеното искането е основателно, поради което и на основание чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, предвидени в чл. 183, ал. 4 ИК, от Николай Тихомиров Бареков, кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение презареди България“, извършено в предаванията на Телевизия „Евроком“ „Бареков и Байрактаров – без цензура“, излъчени на 02.05.2019 г., 07.05.2019 г., 09.05.2019 г. и 16.05.2019 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения на Николай Тихомиров Бареков, ЕГН ………….., кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение презареди България“, с адрес: …………………………………………………


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения