Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3664-НР
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3638-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3638-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, като:

 • изречението в абзац 5 на мотивите на решението „Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 2173-ПВР от 13 септември 2015 г. на ЦИК“ се заличава;
 • в абзац 6, в края на текста се добавя „при условията на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3638-НР/

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения