Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3632-ПВР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Николай Йорданов Банев и независим кандидат за вицепрезидент Сали Шабан Ибрям в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Исай Величков Пешев

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Исай Величков Пешев, заведено под № 11 от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Николай Йорданов Банев за независим кандидат за президент и Сали Шабан Ибрям за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 27 избиратели, в състав: Исай Величков Пешев, Зорница Ангелова Илиева, Мария Желева Гъркова, Христо Георгиев Костов, Димитър Младенов Иванов, Иван Георгиев Таслев, Ангел Иванов Марков, Илияна Петкова Добрева, Пламен Петков Едрев, Марийка Димитрова Добрева, Свилена Златева Генчева, Маринка Стоянова Събева, Румен Николов Станоев, Мартин Иванов Петров, Юлиян Стойнев Стоилков, Мария Николова Банева, Мария Ванкова Маринова, Костадин Петев Костадинов, Иван Кирилов Парасков, Румяна Дончева Параскова, Мария Николаева Банева-Кабзева, Живко Георгиев Кабзев, Красимира Георгиева Иванова, Недко Георгиев Първанов, Димитринка Атанасова Бичева, Диан Тодоров Дончев и Марин Василев Калинков.

Към заявлението са приложени:

 1. протокол № 1 за създаване на инициативния комитет от 17 септември 2016 г. за издигане на Николай Йорданов Банев за независим кандидат за президент и Сали Шабан Ибрям за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Николай Тошков Енчев;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 27 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 27 броя;
 4. вносна бележка от 26.09.2016 г. от „Банка ДСК“ ЕАД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 2671 от 26.09.2016 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, ФЦ Московска, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. в протокола за създаване на инициативния комитет е определено лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Николай Йорданов Банев и независим кандидат за вицепрезидент Сали Шабан Ибрям в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Исай Величков Пешев–представляващ инициативния комитет
2. Зорница Ангелова Илиева
3. Мария Желева Гъркова
4. Христо Георгиев Костов
5. Димитър Младенов Иванов
6. Иван Георгиев Таслев
7. Ангел Иванов Марков
8. Илияна Петкова Добрева
9. Пламен Петков Едрев
10. Марийка Димитрова Добрева
11. Свилена Златева Генчева
12. Маринка Стоянова Събева
13. Румен Николов Станоев
14 Мартин Иванов Петров
15. Юлиян Стойнев Стоилков
16. Мария Николова Банева
17. Мария Ванкова Маринова
18. Костадин Петев Костадинов
19. Иван Кирилов Парасков
20. Румяна Дончева Параскова
21. Мария Николаева Банева-Кабзева
22. Живко Георгиев Кабзев
23. Красимира Георгиева Иванова
24. Недко Георгиев Първанов
25. Димитринка Атанасова Бичева
26. Диан Тодоров Дончев
27. Марин Василев Калинков

за издигане на Николай Йорданов Банев за независим кандидат за президент и Сали Шабан Ибрям за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2582-МИ / 03.10.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

 • № 2581-МИ / 03.10.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 2580-МИ / 03.10.2023

  относно: жалба от Р М А срещу решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област

 • всички решения