Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3630-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Пламен Трифонов Христов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Пламен Трифонов Христов, заведено под № 16 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 25 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Николай Наков Наков, Наталия Руменова Иванова-Папазян, Каприел Харутюнов Папазян, Стелияна Ивайлова Иванова, Боряна Любенова Георгиева, Елизабет Валентинова Зайончковска, Деница Любомирова Нешева, Валентина Венелинова Костадинова, Константин Енчев Янков, Вихрен Иванов Бухов, Недко Петков Жечев, Наталия Велева Тодорова, Елка Василева Кукова-Нешева, Кръстина Николова Таскова, Мария Красимирова Вълчева, Мария Йорданова Митева, Владимир Иванов Александров, Иван Стефанов Кадънков, Златко Лозев Костов, Деница Йорданова Катронска, Цветелина Стоянова Лучкова, Наталия Вълчева Петрова, Петя Тодоринова Диковска, Биляна Василева Маринова и Пламен Трифонов Христов. Заявена е позиция „НЕ“ по първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Не подкрепяме народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура, защото това може да доведе до изкривяване на представителността. Представителите на най-големите партии ще получават мнозинството гласове в отделните избирателни райони и това ще доведе до отпадане на всички кандидати на по-малките партии, въпреки че на национално ниво такива партии могат да са събрали достатъчно гласове, за да преминат сега съществуващите изборни прагове.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Не подкрепяме въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите, защото това изискване вече е въведено в чл. 3 от Изборния кодекс и повторното поставяне на въпроса е безсмислено.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори, защото по този начин ще се пестят средства на данъкоплатците и ще се предотврати възможността определени партии да получават несъразмерно големи субсидии.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 20.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 25 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 25 бр.
 4. Удостоверение изх. № 2409 от 21.09.2016 г. от „Юробанк България“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Пламен Трифонов Христов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Списък с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3851 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1.  Пламен Трифонов Христов–представляващ инициативния комитет  
2. Николай Наков Наков  
3. Наталия Руменова Иванова-Папазян  
4. Каприел Харутюнов Папазян  
5. Стелияна Ивайлова Иванова  
6. Боряна Любенова Георгиева  
7. Елизабет Валентинова Зайончковска  
8. Деница Любомирова Нешева  
9. Валентина Венелинова Костадинова  
10. Константин Енчев Янков  
11. Вихрен Иванов Бухов  
12. Недко Петков Жечев  
13. Наталия Велева Тодорова  
14. Елка Василева Кукова-Нешева  
15. Кръстина Николова Таскова  
16. Мария Красимирова Вълчева  
17. Мария Йорданова Митева  
18. Владимир Иванов Александров  
19. Иван Стефанов Кадънков  
20. Златко Лозев Костов  
21. Деница Йорданова Катронска  
22. Цветелина Стоянова Лучкова  
23. Наталия Вълчева Петрова  
24. Петя Тодоринова Диковска  
25. Биляна Василева Маринова  

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3652-НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения