Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27.06. 2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия със свое Решение № 339-НС от 27.06.2021 е определила реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и тяхното съхраняване. В т. 29. от решението е допусната грешка, като вместо записаното „Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ“, следва да е „Плик № 2-НС и Плик № 3-НС“, а вместо записаното „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“, следва да е „Решение № 38-НС от 19 май 2021 г.“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27 юни 2021 г. на ЦИК, като в т. 29 вместо „Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ“, да се чете „Плик № 2-НС и Плик № 3-НС“ и вместо „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“, да се чете „Решение № 38-НС от 19 май 2021 г.“

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

339-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения