Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27.06. 2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия със свое Решение № 339-НС от 27.06.2021 е определила реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и тяхното съхраняване. В т. 29. от решението е допусната грешка, като вместо записаното „Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ“, следва да е „Плик № 2-НС и Плик № 3-НС“, а вместо записаното „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“, следва да е „Решение № 38-НС от 19 май 2021 г.“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27 юни 2021 г. на ЦИК, като в т. 29 вместо „Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ“, да се чете „Плик № 2-НС и Плик № 3-НС“ и вместо „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“, да се чете „Решение № 38-НС от 19 май 2021 г.“

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

339-НС/

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения