Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27.06. 2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия със свое Решение № 339-НС от 27.06.2021 е определила реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и тяхното съхраняване. В т. 29. от решението е допусната грешка, като вместо записаното „Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ“, следва да е „Плик № 2-НС и Плик № 3-НС“, а вместо записаното „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“, следва да е „Решение № 38-НС от 19 май 2021 г.“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 339-НС от 27 юни 2021 г. на ЦИК, като в т. 29 вместо „Плик № 2-МИ и Плик № 3-МИ“, да се чете „Плик № 2-НС и Плик № 3-НС“ и вместо „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“, да се чете „Решение № 38-НС от 19 май 2021 г.“

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

339-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения