Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3606-ПВР
София, 24 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Бисер Георгиев Миланов и независим кандидат за вицепрезидент Красимир Петров Настев в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Виторио Бисеров Миланов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Виторио Бисеров Миланов, заведено под № 8 от 22 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Бисер Георгиев Миланов за независим кандидат за президент и Красимир Петров Настев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: Виторио Бисеров Миланов, Стефан Маринов Маринов, Гюлбие Асанова Хаджиева, Венета Петкова Добрева, Катя Валентинова Костова, Виктория Венелинова Симеонова, Евгени Господинов Господинов, Йълмаз Хълми Кескин, Людмил Митков Димитров, Богдан Грозев Цветков, Гатьо Христов Ганев, Веселин Господинов Влаев, Станислав Илиев Енев, Станимир Тодоров Атанасов, Борислав Сталев Сталев, Мария Славчева Филипова, Деян Петров Машков, Емил Димов Недев, Неделина Димова Райнова-Савова, Джулиде Исмет Сали и Марияна Георгиева Спасова.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за учредяване на инициативния комитет от 22 септември 2016 г. за издигане на Бисер Георгиев Миланов за независим кандидат за президент и Красимир Петров Настев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и решение от 23 септември 2016 г. за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Виторио Бисеров Миланов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 броя;
 4. вносна бележка от 21.09.2016 г. от БНБ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка с изх. № 138-44/21.09.2016 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. декларация с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Бисер Георгиев Миланов и независим кандидат за вицепрезидент Красимир Петров Настев в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Виторио Бисеров Миланов – представляващ инициативния комитет
2. Стефан Маринов Маринов
3. Гюлбие Асанова Хаджиева
4. Венета Петкова Добрева
5. Катя Валентинова Костова
6. Виктория Венелинова Симеонова
7. Евгени Господинов Господинов
8. Йълмаз Хълми Кескин
9. Людмил Митков Димитров
10. Богдан Грозев Цветков
11. Гатьо Христов Ганев
12. Веселин Господинов Влаев
13. Станислав Илиев Енев
14 Станимир Тодоров Атанасов
15. Борислав Сталев Сталев
16. Мария Славчева Филипова
17. Деян Петров Машков
18. Емил Димов Недев
19. Неделина Димова Райнова-Савова
20. Джулиде Исмет Сали
21. Мариана Георгиева Спасова

за издигане на Бисер Георгиев Миланов за независим кандидат за президент и Красимир Петров Настев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения