Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 360-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Калояново, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Калояново, област Пловдив, от 12.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-277 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Калояново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Калояново, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Никола Костадинов Таушанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надежда Божидарова Атанасова

 

СЕКРЕТАР:

Делка Костова Минкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Делка Николова Стефанова

 

 

Петър Георгиев Славков

 

 

Денка Иванова Данчева

 

 

Димитър Георгиев Костов

 

 

Маргарита Йозова Шахънска

 

 

Радостина Францова Чалъкова

 

 

Мариета Тодорова Калъчева

 

 

Димитър Димитров Видолов

 

 

Васил Николов Михайлов

 

 

Йовчо Тошков Данчев

 

 

Лалка Филипова Ковачева

 

 

Банко Димитров Сапунджиев

 

 

Петър Атанасов Ванев

 

 

Николина Франц Стоянова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения