Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3598-МИ
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21 и чл. 423 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

 1. Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.
 2. Изтегленият от ЦИК при жребия номер важи за частичните избори за кметове. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за кмет срещу наименованието на избраната при жребия партия или коалиция.
 3. В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.
 4. При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в частичните избори за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.
 5. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г., в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
 6. Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г., следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК.
 7. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината не се оставя празен ред.

Процедура  за теглене на жребий

 1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията.
  Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.
 2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението за регистрация на ЦИК в частта относно наименованието за изписване в бюлетината.
  Кутията се обозначава с надпис: „Партии и коалиции“.
 3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.
  Кутията се обозначава с надпис: „Номера“.
 4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
 5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.
 6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за частични избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.
 7. Процедурата по т. 11 – 13 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Резултат от жребия и обявяване

 1. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.
 3. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 октомври 2016 г. от 12,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход откъм източно крило.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2577-МИ / 03.10.2023

  относно: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

 • № 2575-МИ / 03.10.2023

  относно: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

 • № 2574-МИ / 02.10.2023

  относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • всички решения