Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3597-ПВР
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 21 и чл. 326 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., както следва: 

 1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.
 2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ЦИК партия, коалиция или наименованието инициативен комитет („ИК“) с имената на регистрирани от комитета кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „Партии, коалиции и независими кандидати“.
 3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи, и регистрираните кандидатски листи от инициативни комитети. Кутията се обозначава с надпис: „Номера“.
 4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
 5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия, коалиция или наименованието инициативния комитет („ИК“) с регистрираните от комитета имена на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката.
 6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката.
 7. Процедурата по т. 4 – 6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети с регистрирани независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
 8. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се отпечатва върху бюлетините и на протоколите на СИК и РИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
 9. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.
 11. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 октомври 2016 г. от 10,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход откъм източно крило.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1018 / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1016-МИ / 23.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

 • всички решения