Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3594-МИ
София, 22.09.2016

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна

Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, област Варна, с писмо вх. № МИ-15-1019/20.09.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 169 от 31.08.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, Димитър Стоянов Тодоров.

Към уведомлението са приложени: решение № 169 от 31.08.2016 г на ОИК – Вълчи дол, копие на протокол № 21 от 31.08.2016 г. на ОИК – Вълчи дол; писмо от Общински съвет – Вълчи дол, с изх. № РД-6601-89-1/30.03.2016 г.; искане от Димитър Стоянов Тодоров, заведено в ОбС – Вълчи дол с вх. № 6601-89/30.08.2016 г. с молба да бъдат прекратени пълномощията му като кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, по лични причини.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, област Варна, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 23.09.2016 в 00:04 часа

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения