Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3594-МИ
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна

Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, област Варна, с писмо вх. № МИ-15-1019/20.09.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 169 от 31.08.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, Димитър Стоянов Тодоров.

Към уведомлението са приложени: решение № 169 от 31.08.2016 г на ОИК – Вълчи дол, копие на протокол № 21 от 31.08.2016 г. на ОИК – Вълчи дол; писмо от Общински съвет – Вълчи дол, с изх. № РД-6601-89-1/30.03.2016 г.; искане от Димитър Стоянов Тодоров, заведено в ОбС – Вълчи дол с вх. № 6601-89/30.08.2016 г. с молба да бъдат прекратени пълномощията му като кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, по лични причини.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, област Варна, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения