Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3572-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Гълъбинов Гълъбинов и независим кандидат за вицепрезидент Веска Атанасова Волева изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Ивайло Пламенов Велинов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Ивайло Пламенов Велинов, заведено под № 7 от 21 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Румен Гълъбинов Гълъбинов за независим кандидат за президент и Веска Атанасова Волева за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 22 избиратели, в състав: Ивайло Пламенов Велинов, Ана Руменова Гълъбинова, Екатерина Любомирова Петкова, Десислава Любенова Филипова, Ивайло Делчев Борисов, Теодора Николаева Атанасова, Райна Найденова Борисова, Мариана Василева Георгиева, Стефан Георгиев Георгиев, Иванчо Вътов Йотов, Георги Иванов Георгиев, Дарина Бориславова Ласкина, Асен Иванов Димитров, Павлин Петков Янчев, Борис Панталеев Росенов, Божидар Георгиев Кадийски, Нели Евтимова Сало, Мариела Руменова Спасова, Вероника Красимирова Янева, Деница Иванова Димитрова, Анка Янева Гълъбинова и Валерия Кръстева Василева.

Към заявлението са приложени:

1. решение за учредяване на инициативния комитет от 17 септември 2016 г. за издигане на Румен Гълъбинов Гълъбинов за независим кандидат за президент и Веска Атанасова Волева за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Ивайло Пламенов Велинов;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 22 броя;

3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 22 броя;

4. вносна бележка от 20.09.2016 г. от „Банка ДСК“ ЕАД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 111/20.09.2016 г., издадено от „Банка ДСК“ ЕАД, Регионален център София-Запад, Финансов център София 3, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Гълъбинов Гълъбинов и независим кандидат за вицепрезидент Веска Атанасова Волева в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.

Ивайло Пламенов Велинов – представляващ

инициативния комитет

 

2.

Ана Руменова Гълъбинова

 

3.

Екатерина Любомирова Петкова

 

4.

Десислава Любенова Филипова

 

5.

Ивайло Делчев Борисов

 

6.

Теодора Николаева Атанасова

 

7.

Райна Найденова Борисова

 

8.

Мариана Василева Георгиева

 

9.

Стефан Георгиев Георгиев

 

10.

Иванчо Вътов Йотов

 

11.

Георги Иванов Георгиев

 

12.

Дарина Бориславова Ласкина

 

13.

Асен Иванов Димитров

 

14

Павлин Петков Янчев

 

15.

Борис Панталеев Росенов

 

16.

Божидар Георгиев Кадийски

 

17.

Нели Евтимова Сало

 

18.

Мариела Руменова Спасова

 

19.

Вероника Красимирова Янева

 

20.

Деница Иванова Димитрова

 

21.

Анка Янева Гълъбинова

 

22.

Валерия Кръстева Василева

 

за издигане на Румен Гълъбинов Гълъбинов за независим кандидат за президент и Веска Атанасова Волева за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения