Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3561-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, подписано от представляващите коалицията Валери Симеонов Симеонов, Волен Николов Сидеров и Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 3 на 20 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Споразумение за създаване на коалицията от 12.09.2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 29.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „АТАКА“, издадено на 19.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, издадено на 12.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.
 5. Удостоверение № 48-00-1237 от 12.09.2016 г. на Сметната палата на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 6. Удостоверение № 48-00-1271 от 16.09.2016 г. на Сметната палата на партия „АТАКА“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 7. Удостоверение № 48-00-1251 от 13.09.2016 г. на Сметната палата на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 8. Образец от подписа на представляващия партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“.
 9. Образец от печата на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“.
 10. Образец от подписа на представляващия партия „АТАКА“.
 11. Образец от печата на партия „АТАКА“.
 12. Образец от подписа на представляващия партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
 13. Образец от печата на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
 14. Образец от подписите на представляващите коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.
 15. Вносна бележка от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, от 17.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 16. Удостоверение № 0831-65-010391/16.09.2016 г. на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за актуална банкова сметка на името на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 17. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7001 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 18. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-17 от 21 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения