Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 356-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-74 от 12.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова, регистрирано с решение на ЦИК № 333-ЕП/10.05.2014 г. за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, в качеството й на представляваща сдружението в полза на 1324 (хиляда триста двадесет и четири) лица, представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1304 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Албена Костадинова Веселска
2. Александра Стоянова Механджийска
3. Александър Крумов Катарджиев
4. Альоша Стефанов Ментов
5. Ангел Георгиев Златков
6. Андон Ангелов Тренчев
7. Андон Асенов Толев
8. Анита Василева Гунчева
9. Антон Христов Гръбчев
10. Атанас Валентинов Йовов
11. Атанас Димитров Каръков
12. Атанас Иванов Кременлиев
13. Атанас Стоянов Методиев
14. Бисер Шанков Александров
15. Благой Георгиев Андонов
16. Божидар Борисов Стоев
17. Божидар Костадинов Дуков
18. Бойка Дамянова Аврамова
19. Бойка Томова Младенова
20. Бойко Кирилов Веселински
21. Борис Иванов Тупавичаров
22. Борислав Георгиев Дамянов
23. Борислав Иванов Стоянов
24. Валентин Иванов Драмджиев
25. Валери Илиев Костов
26. Вангелия Великова Барбутова
27. Ваня Костадинова Бисеркова
28. Василка Атанасова Златкова
29. Василка Живкова Русакова
30. Василка Костадинова Нурджиева
31. Василка Митова Пачаръзова
32. Величка Димитрова Якова
33. Величка Иванова Ангелова
34. Венетка Томова Нотева
35. Венцислав Славчев Димов
36. Венцислав Юриев Беков
37. Венцислава Стоянова Апостолова
38. Веска Георгиева Цветкова
39. Виолета Василева Вакадинова
40. Виолета Кирилова Давидкова
41. Виолета Костадинова Велева
42. Владимир Андонов Лазаров
43. Галя Борисова Зафирова
44. Георги Димитров Атанасов
45. Георги Димитров Яков
46. Георги Иванов Ждрапански
47. Георги Кирилов Андонов
48. Георги Николов Стоименов
49. Георги Руменов Налджиев
50. Георги Стоянов Златков
51. Григор Запренов Кушлов
52. Даниел Руменов Митрев
53. Дарина Стоянова Ресова
54. Диана Николова Маврузова
55. Диана Тодорова Дюлгерова
56. Димитър Андонов Митрев
57. Димитър Иванов Костадинов
58. Димитър Павлов Митрев
59. Димитър Петров Кърлев
60. Драгомир Васов Бишаров
61. Евтимиос Георгиос Евтимио
62. Елена Димитрова Филчева
63. Елена Николова Апостолова
64. Елеонора Евгениева Атанасова
65. Емил Милдшев Гаджев
66. Емилиян Стоянов Златински
67. Звезделина Борисова Пеева
68. Зейнепа Адемова Туфанова
69. Зорка Иванова Латровелиева
70. Зоя Герасимова Янкова
71. Ибиш Алиев Скендеров
72. Иван Асенов Седелчанов
73. Иван Димитров Стаменов
74. Иван Димитров Стоянов
75. Иван Димитров Янев
76. Иван Стефанов Станоев
77. Иван Христов Гръбчев
78. Илия Иванов Левков
79. Илиян Бойков Христов
80. Илияна Момчилова Койбишева
81. Илонка Иванова Янева
82. Йордан Славчев Ресов
83. Йордан Христов Спасов
84. Йорданка Георгиева Донева
85. Йорданка Димитрова Стаменова
86. Йорданка Николова Крумова
87. Йорданка Цветкова Илиева
88. Йосиф Любенов Василев
89. Искра Николова Гръндева
90. Исмет Ахмед Четалбашев
91. Калин Димитров Драгнев
92. Калин Христов Апостолов
93. Калина Костадинова Богоева
94. Калина Маринова Божинова
95. Камен Атанасов Панчев
96. Катерина Илиева Стоева
97. Катерина Стоянова Янкова
98. Катя Ангелова Златкова
99. Катя Илиева Стоянова
100. Катя Стефанова Иванова
101. Кирил Димитров Митков
102. Кирил Павлов Ангелов
103. Костадин Владов Коемджиев
104. Красимир Георгиев Йовев
105. Красимир Иванов Малчев
106. Красимир Николаев Крумов
107. Красимира Здравкова Китанова
108. Крум Николов Крумов
109. Крум Стоянов Крумов
110. Любомир Георгиев Тосев
111. Любомир Стоянов Чорбаджийски
112. Людмила Радоева Димова
113. Македонка Георгиева Гецева
114. Македонка Илиева Пройкова
115. Малина Филипова Стойчевска
116. Мариана Атанасова Митрева
117. Мариана Спирова Циканделова
118. Марио Атанасов Митов
119. Мария Асенова Литова
120. Мария Борисова Цекова
121. Мария Георгиева Панделиева
122. Мария Димитрова Траянова
123. Мария Николова Влахова
124. Мария Цветославова Янева
125. Мартин Йорданов Ресов
126. Мартин Любомиров Мунчев
127. Маряна Георгиева Танева
128. Мая Стоева Манолева
129. Методи Стойков Партенов
130. Мехмед Шукриев Алев
131. Милена Горанова Донева
132. Мирослав Илиев Сарадинов
133. Мирослав Калинов Апостолов
134. Михайл Стоянов Николов
135. Мустафа Мехмед Манзур
136. Надежда Александровна Ангушева
137. Наджие Исаева Зърбашева
138. Наки Христов Мазноков
139. Наташа Любомирова Чорбаджийска
140. Невена Николова Иванова
141. Никола Аспарухов Пиперевски
142. Никола Илиев Златанов
143. Никола Костадинов Марков
144. Никола Николов Кукуцов
145. Никола Стоянов Юруков
146. Николай Атанасов Тасков
147. Николай Борисов Апостолов
148. Николай Василев Тенков
149. Николай Захариев Стаменов
150. Николай Илиев Шикеров
151. Николай Методиев Буков
152. Николай Мирчев Ковачев
153. Николай Стоянов Ризаков
154. Николай Янков Костадинов
155. Норка Христова Изова
156. Огнян Николов Барбутов
157. Павлина Вангелова Калинова
158. Параскева Здравчева Стойчева
159. Паун Георгиев Гашев
160. Петрана Андонова Стоянова
161. Петър Атанасов Гулев
162. Петър Иванов Янев
163. Райна Живкова Чакърова
164. Роска Владимирова Владимирова
165. Румен Димитров Маджиров
166. Румен Костадинов Маврузов
167. Сашко Димитров Андонов
168. Светла Иванова Янкулова
169. Севдалина Грозданова Манасиева
170. Сийка Петрова Димова
171. Силвия Аспарухова Гълъбова
172. Силвия Стойчева Запрева
173. Симеон Георгиев Черешаров
174. Симеон Росенов Таранов
175. Снежана Георгиева Гецова
176. Сотир Тодоров Радев
177. Стефан Атанасов Бухлев
178. Стефан Иванов Станоев
179. Стефан Методиев Цеков
180. Стефка Василева Стоянова
181. Стойка Петрова Димитрова
182. Стоя Костадинова Гогова
183. Стоян Георгиев Гецов
184. Стоян Костадинов Маврузов
185. Стоянка Стоянова Златинова
186. Таня Неделчева Станоева
187. Уруч Венциславов Беков
188. Фаик Шукри Ходжов
189. Фатима Адемова Туфанова
190. Фикра Алиева Алева
191. Хава Адем Тарал
192. Харизан Викторов Митов
193. Христо Йорданов Цуцурски
194. Цветанка Костова Алипасали
195. Шукри Шукриев Алев
196. Янка Живкова Христова
197. Янка Стоименова Стефанова
198. Янка Христова Тодорова
199. Янко Николаев Костадинов
200. Николай Ангелов Янев
201. Росица Стоянова Костадинова
202. Маринка Недева Янева
203. Преслав Красимиров Парашкевов
204. Кремена Димитрова Димова
205. Ангел Тодоров Ангелов
206. Костадин Недев Костадинов
207. Димитринка Иванова Георгиева
208. Мара Стоянова Михалева
209. Гина Стоянова Маринова
210. Тодор Киров Петров
211. Йордан Георгиев Иванов
212. Стоян Недков Русев
213. Ивайло Атанасов Шесташки
214. Живка Димитрова Кинчева
215. Стоян Митрев Диков
216. Марияна Владимирова Крумова
217. Стефан Петров Костадинов
218. Зоя Петкова Вълчева
219. Албена Илиева Иванова
220. Александра Максимова Михайлова
221. Александър Антонов Николов
222. Александър Милков Баятов
223. Алексей Димов Димитров
224. Алекси Янков Димов
225. Ана Руменова Жекова
226. Анастасия Давидова Василева
227. Анелия Стоянова Горанова
228. Анета Емилова Йоханова
229. Анка Бонева Байкушева
230. Анка Липчева Димитрова
231. Анка Николова Савова
232. Анна Иванова Манова
233. Анна Стоянова Иванова
234. Антоанета Живкова Андреева
235. Антоанета Илчева Стоева
236. Антоанета Миткова Атанасова
237. Антон Тодоров Младенов
238. Антония Недялкова Балабанова
239. Антония Светлинова Стоянова
240. Арсенка Иванова Пашова
241. Астихик Артюн Титизян
242. Атанас Руменов Христов
243. Атанаска Димитрова Георгиева
244. Атанаска Иванова Енчева
245. Бана Василева Ризова
246. Банчо Петров Василев
247. Биляна Красимирова Славова
248. Благовеста Ангелова Тодорова
249. Богдана Кирякова Атанасова
250. Божан Димитров Божанов
251. Божан Маринов Божанов
252. Божена Христова Събкова
253. Божидарка Георгиева Иванова
254. Борис Жеков Китанов
255. Борислав Руменов Пиперков
256. Борислав Савов Терзиев
257. Борислава Димитрова Симеонова
258. Боряна Ангелова Христова
259. Валентин Жеков Панайотов
260. Валентин Иванов Костадинов
261. Валентин Иванов Петров
262. Валентина Колева Хадживасилева
263. Валентина Харен Каракашян
264. Валентина Цветкова Жекова
265. Валентина Янакиева Георгиева
266. Валери Дянков Христов
267. Валери Тодоров Сидеров
268. Ваня Викторова Фетваджиева
269. Васил Петков Кръстев
270. Василка Иванова Василева
271. Василка Колева Желева
272. Василка Тодорова Грозева
273. Велико Илиев Драганов
274. Велислав Стоянов Великов
275. Величка Рачева Станева
276. Величко Иванов Йорданов
277. Венета Добрева Катрекова
278. Венета Иванова Пашова
279. Верка Димитрова Касабова
280. Вероника Енчева Млеченкова
281. Веселин Михайлов Гайдаров
282. Веселина Ганчева Георгиева
283. Веселина Иванова Мутафова
284. Веселина Станиславова Жекова
285. Веселинка Николова Райлчева
286. Веселка Кунчева Георгиева
287. Веска Кънева Георгиева
288. Веско Николов Каваев
289. Вида Георгиева Калудова
290. Виктор Владимиров Лилкин
291. Виктор Христов Цолов
292. Виолета Василева Ангелова
293. Виолета Димитрова Христова
294. Виолета Илиева Шишкова
295. Виолета Минчева Манасиева
296. Виолета Янева Иванова
297. Виолетка Асенова Димитрова
298. Вълчо Костадинов Вълчев
299. Вълчо Тенев Вълчев
300. Галена Тодорова Георгиева
301. Галин Димитров Николов
302. Галина Стойчева Георгиева
303. Галина Димитрова Гайдарова
304. Галина Димитрова Господинова
305. Галина Йорданова Христова
306. Галина Михайлова Йорданова
307. Галина Петкова Христова
308. Галина Спасова Цветкова
309. Галя Георгиева Ракита
310. Галя Иванова Петкова
311. Галя Петрова Стоянова
312. Ганка Славилова Василева
313. Гена Николова Шиварова
314. Генка Пенчева Георгиева
315. Геновева Божинова Велчева
316. Геновева Койчева Ангелова
317. Геновева Николова Стоянова
318. Геновева Русева Иванова
319. Геновева Янакова Лазарова
320. Георги Борисов Събев
321. Георги Димитров Шишков
322. Георги Николов Кечеджиев
323. Георги Спасов Славов
324. Георги Стефанов Тилов
325. Гергина Георгиева Попова
326. Герчо Иванов Драганов
327. Гинка Стоянова Демирова
328. Даниела Георгиева Димитрова
329. Даниела Емилова Минкова
330. Даниела Иванова Димитрова
331. Даниела Николова Димитрова
332. Даниела Николова Стоянова
333. Даниела Тодорова Кирилова
334. Данка Цанева Кръстева - Анастасова
335. Дарина Огнянова Панчева
336. Даринка Иванова Душкова
337. Даринка Маринова Димитрова
338. Дария Тодорова Георгиева
339. Дафинка Янкова Янева
340. Денис Данков Панайотов
341. Деница Илиева Илиева
342. Деница Йорданова Петрова
343. Денка Демирова Атанасова
344. Денка Димитрова Петрова
345. Десислава Аргирова Иванова
346. Десислава Райкова Райкова
347. Детелина Иванова Ганчева
348. Деян Димитров Господинов
349. Деяна Кузманова Дамянова
350. Диана Живкова Вълчева
351. Диана Иванова Косева
352. Диана Миткова Кирова
353. Диана Светломирова Йовчева
354. Диана Стефанова Димитрова
355. Диана Стоянова Вълчева
356. Диана Тодорова Даскалова
357. Диляна Василева Маркова
358. Диляна Иванова Христова
359. Димитринка Стоянова Стоянова
360. Димитричка Димова Божилова
361. Димитричка Дончева Малева
362. Димитричка Пеева Иванова
363. Димитричка Петрова Баева
364. Димитър Ангелов Иванов
365. Димитър Георгиев Георгиев
366. Димитър Георгиев Димитров
367. Димитър Георгиев Шишков
368. Димитър Жеков Иванов
369. Димитър Иванов Иванов
370. Димитър Минев Марков
371. Димитър Мичев Димитров
372. Димка Георгиева Димова
373. Димо Димитров Славов
374. Димчо Ангелов Яначков
375. Димчо Йоргов Йоргов
376. Димчо Лефтеров Димов
377. Диян Георгиев Димов
378. Дияна Желева Фотинова
379. Дияна Кирилова Николова
380. Добри Драганов Добрев
381. Добринка Димитрова Максимова
382. Добринка Иванова Христова
383. Добринка Петрова Цолова
384. Добринка Христова Борисова
385. Добромир Вълчев Радушев
386. Добромир Маринов Великов
387. Донка Станиславова Александрова
388. Дора Генова Митева
389. Евгений Иванов Бойчев
390. Екатерина Андреева Калчева
391. Елена Атанасова Никова
392. Елена Василева Стефанова
393. Елена Димитрова Цветкова
394. Еленка Иванова Григорова
395. Еленка Кирилова Неделчева
396. Елица Петрова Пенчева
397. Емил Атанасов Павлов
398. Емил Тодоров Николов
399. Емилия Господинова Павлова
400. Емилия Петрова Бурназова
401. Ефтимия Ангелова Милева
402. Жаклин Алекова Костова
403. Жаклин Пламенова Банкова
404. Жана Костова Димитрова
405. Желязка Димитрова Драганова
406. Желязка Желязкова Михова
407. Желязко Николов Василев
408. Женя Живкова Узунова
409. Жечка Неделчева Минкова
410. Живка Йорданова Байкушева
411. Живка Карамфилова Николова
412. Живка Михайлова Тодорова
413. Живка Панайотова Райкова
414. Живка Стойкова Михайлова
415. Живка Хинева Пейчева
416. Живко Борисов Баев
417. Златина Георгиева Тодорова
418. Златина Радославова Момчилова
419. Златка Димитрова Джамбазова
420. Златка Иванова Чернева
421. Златка Йорданова Димчева
422. Златка Стоянова Йорданова
423. Зорница Димитрова Моканова
424. Зоя Крумова Апостолова
425. Ивайло Жоров Иванов
426. Ивайло Цветанов Аспарухов
427. Иван Аргиров Янакиев
428. Иван Демиров Иванов
429. Иван Куртев Михайлов
430. Иван Минчев Железов
431. Иван Петков Иванов
432. Иванка Георгиева Костадинова
433. Иванка Георгиева Тодорова
434. Иванка Георгиева Фетваджиева
435. Иванка Димитрова Алексиева
436. Иванка Димитрова Григорова
437. Иванка Димитрова Русева
438. Иванка Жекова Косева
439. Иванка Здравкова Йорданова
440. Иванка Иванова Петрова
441. Иванка Илиева Славова
442. Иванка Маринова Стоянова
443. Иванка Петкова Христова
444. Иванка Симеонова Банчева
445. Иванка Христова Пенчева
446. Ивелина Веселинова Цонева
447. Ивелина Гошева Лупанова
448. Ивелина Иванова Иванова- Башлийска
449. Ивелина Пенева Йорданова
450. Иглика Иванова Панова
451. Изабела Христова Попова
452. Илиана Нинкова Божанова
453. Илийчо Колев Колев
454. Илко Атанасов Чолаков
455. Илчо Иванов Маринов
456. Инна Кирилова Драгова
457. Йова Иванова Райнова
458. Йовка Миланова Стефанова
459. Йордан Илиев Димов
460. Йордан Йорданов Стоянов
461. Йорданка Атанасова Костова
462. Йорданка Димитрова Дойчева
463. Йорданка Маринова Копаранова
464. Йорданка Момчева Момчева
465. Йорданка Николова Джебелянова
466. Йорданка Николова Йорданова
467. Йорданка Пенчева Иванова
468. Ирина Кирилова Долчинкова
469. Ирина панайотова Георгиева
470. Искра Руменова Монева
471. Искрен Валентинов Димов
472. Ицко Евгениев Христов
473. Калина Илиева Илиева
474. Калинка Иванова Стойкова
475. Калинка Симеонова Петрова
476. Калинка Стоянова Стоянова
477. Калушка Иванова Жекова
478. Камелия Стефанова Григорова
479. Камен Савов Киров
480. Катя Желязкова Георгиева
481. Катя Николова Керинска
482. Кера Великова Арнаудова
483. Керанка Господинова Маркова
484. Керка Милкова Златева
485. Кети Светославова Михалева
486. Кирил Красимиров Русев
487. Кица Стоянова Радева
488. Кичка Асенова Колиничева
489. Кичка Николова Христова
490. Кичка Петрова Костадинова
491. Кичка Трифонова Стоева
492. Клементина Антонова Григорова
493. Комня Андреева Андонова
494. Красиелка Борисова Михайлова
495. Красимир Великов Кушев
496. Красимир Вълчев Костадинов
497. Красимир Гюров Шивиков
498. Красимир Данков Панайотов
499. Красимир Димитров Ченгелов
500. Красимир Добрев Христов
501. Красимир Парушев Ангелов
502. Красимира Русева Славова
503. Красимира Балева Христова
504. Красимира Боянова Иванова
505. Красимира Димитрова Караджова - Минчева
506. Красимира Николова Първанова
507. Красимира Паскова Димитрова
508. Красимира Стоянова Димитрова
509. Кремена Димитрова Енева
510. Кристина Светлозарова Стойнова
511. Кристиян Димчев Димов
512. Крум Иванов Стоилов
513. Кръстинка Илиева Димова
514. Кръстинка Петрова Атанасова
515. Къни Георгиев Тодоров
516. Лефтер Димов Лефтеров
517. Лилия Тодорова Македонска
518. Лиляна Иванова Василева
519. Любен Мирославов Любенов
520. Любомир Димитров Димитров
521. Магдалена Борисова Петрова
522. Магдалена Александрова Куртева
523. Магдалена Анчева Вуцова
524. Мадлен Мардерозова Магърдичева
525. Маргарита Александрова Колева
526. Маргарита Божанова Панайотова
527. Маргарита Георгиева Узунова
528. Маргарита Иванова Кушева
529. Маргарита Иванова Шопова
530. Маргарита Максимова Иванова
531. Мариета Найденова Мухтарова
532. Марийка Великова Дюлгерова
533. Марийка Ненчева Крендева
534. Марийка Петрова Яначкова
535. Марийка Савова Рачева
536. Марийка Стойчева Кунева
537. Марийка Стоянова Щерева
538. Марин Йорданов Димитров
539. Марина Трифонова Христова
540. Мария Борисова Накова
541. Мария Василева Владимирова
542. Мария Вълчева Генчева
543. Марияна Атанасова Василева
544. Марияна Енчева Христова
545. Мартин Стефанов Петков
546. Мартин Стефанов Терзиев
547. Матю Колев Панайотов
548. Мая Димитрова Недкова
549. Мая Красимирова Байчева
550. Мая Христова Кънева
551. Мехрем Риза Джафер
552. Миглена Георгиева Кирякова
553. Миглена Георгиева Малева
554. Миглена Желева Иванова
555. Миглена Маринова Неделчева
556. Миглена Спасова Димитрова
557. Милен Красимиров Маджаров
558. Милена Атанасова Атанасова
559. Милена Валентинова Минкова
560. Милена Георгиева Илиева
561. Милена Димитрова Александрова
562. Милена Димитрова Желязкова
563. Милена Жекова Неделчева
564. Милена Трендафилова Крумова
565. Милка Христова Стоянова
566. Мина Атанасова Секурова
567. Мина Василева Савова
568. Минка Тодорова Ганева
569. Мирка Иванова Друмева
570. Мирослав Ангелов Йовков
571. Мирослав Андонов Желязков
572. Мирослав Стефанов Маринов
573. Митка Георгиева Георгиева
574. Митка Димитрова Стефанова
575. Михаела Димитрова Михалева
576. Михаил Великов Михайлов
577. Михаил Димитров Гайдаров
578. Михаил Димитров Михов
579. Надежда Добрева Добрева
580. Надежда Миланова Неделчева
581. Надка Стойчева Георгиева
582. Нася Начева Костова
583. Наталия Генчева Паскова
584. Наталия Красимирова Атанасова
585. Неделчо Тодоров Панайотов
586. Недка Маринова Николова
587. Недялка Великова Василева
588. Нейка Тодорова Вълчева
589. Нейко Тодоров Неделчев
590. Нели Ангелова Георгиева
591. Нели Вълчева Керемедчиева
592. Нели Йорданова Петрова
593. Нели Пенкова Кавалджиева
594. Нели Стоянова Петрова
595. Нели Стоянова Чолакова
596. Нели Тодорова Василева
597. Нено Тодоров Георгиев
598. Никола Пламенов Горанов
599. Николай Димитров Николов
600. Николай Жеков Антонов
601. Николай Живков Илиев
602. Николай Иванов Попов
603. Николай Панайотов Николов
604. Николинка Благоева Жекова
605. Николинка Маринова Георгиева
606. Николинка Методиева Андреева
607. Нина Борисова Павлова
608. Нина Красимирова Вълчева - Петрова
609. Нина Николова Илиева
610. Нина Славова Жечева
611. Нора Александрова Николова
612. Огнян Стоянов Николов
613. Олга Николова Божилова
614. Павлина Георгиева Петрова
615. Павлина Георгиева Янчева
616. Павлина Димитрова Бекярова
617. Павлина Куцарова Димова
618. Павлина Николаева Фетваджиева
619. Павлина Симеонова Николова
620. Панайот Атанасов Панов
621. Панайот Панайотов Киряков
622. Параскева Йорданова Илиева
623. Паулина Сотирова Иванова
624. Пенка Андонова Балтаджиева
625. Пенка Георгиева Панова
626. Пенка Йосифова Цанева
627. Пенка Маркова Видева
628. Перса Томова Такева
629. Петко Методиев Петков
630. Петранка Атанасова Николова
631. Петранка Георгиева Иванова
632. Петранка Кръстева Янкова
633. Петранка Николова Маркова
634. Петрунка Иванова Хубанова
635. Петрушка Митева Пенева
636. Петър Иванов Райнов
637. Петър Йорданов Пенчев
638. Петър Колев Петров
639. Петър Станев Георгиев
640. Петър Стойчев Александров
641. Петър Янчев Петров
642. Петя Георгиева Георгиева
643. Петя Димитрова Господинова
644. Петя Димитрова Петрова
645. Петя Динова Дечева
646. Петя Петрова Георгакиева
647. Петя Христова Пиперкова
648. Пламен Атанасов Павлов
649. Пламен Боянов Бонев
650. Пламен Великов Стефанов
651. Пламен Недялков Горанов
652. Пламен Радев Петров
653 . Пламена Димитрова Калоянова
654. Пламена Пламенова Златанова
655. Продан Георгиев Ангелов
656. Рада Вълчева Великова
657. Рада Стефанова Василева
658. Радка Георгиева Георгиева
659. Радка Дойчева Ботева
660. Радка Иванова Костова
661. Радка Йорданова Георгиева
662. Радка Купенова Митева
663. Радка Христова Атанасова
664. Радослав Димов Григоров
665. Радослав Тончев Куртев
666. Радостина Иванова Иванова
667. Райка Стоянова Драганова
668. Райна Ксатоева Вълканова
669 . Росина Минчева Кахъркова
670. Росица Атанасова Станкова
671 . Росица Георгиева Георгиева
672. Росица Савова Стефанова
673. Росица Трифонова Василева
674. Румен Иванов Косев
675. Румен Мирославов Любенов
676. Румен Наков Чиков
677. Румен Руменов Николов
678. Румяна Димитрова Добрева
679. Румяна Любенова Георгиева
680. Румяна Николова Христова
681. Румяна Стойчева Атанасова
682. Саша Грамчер Цекова
683. Светлана Александрова Славова
684. Светлана Георгиева Костадинова
685. Светлана Георгиева Станкова
686. Светлана Николаева Енчева
687. Светлана Стефанова Георгиева -Йовкова
688. Светлин Атанасов Стоянов
689. Светослав Валентинов Ямболиев
690. Светослав Стоянов Станков
691. Светослава Пандова Благоева
692. Силияна Василева Тодорова
693. Сияна Радкова Цонева
694 . Слав Петров Цонев
695 . Славка Борисова Неделчева
696. Славяна Тодорова Георгиева
697 . Снежана Борисова Желева
698 . Снежана Илиева Савова
699 . Снежана Николаева Василева
700 . Снежанка Петкова Костадинова
701 . Снежанка Тодорова Георгиева
702 . Соня Ангелова Добрева
703 . Софка Михайлова Каменова
704 . Станимира Иванова Атанасова
705 . Станислав Ангелов Добрев
706 . Станислава Светославова Ботушарова
707 . Станка Георгиева Димитрова
708 . Станка Иванова Димитрова
709 . Станка Кръстева Петрова
710. Стефан Георгиев Филчев
711. Стефан Стефанов Цонев
712. Стефан Тотев Тотев
713. Стефка Цанкова Митева
714. Стилиян Димитров Димитров
715. Стойко Георгиев Керанов
716. Стоян Асенов Стоянов
717. Стоян Атанасов Димов
718. Стоян Великов Парушев
719. Стоян Петров Славов
720. Стоянка Иванова Попова
721. Стоянка Купенова Колева
722. Стоянка Рачева Казакова
723. Събина Костадинова Николова
724. Татяна Парушева Парашкевова
725. Теменужка Димитрова Нанкова
726. Теодора Антонова Йосифова
727. Теодора Иванова Тонева
728. Теодора Йорданова Русева
729. Тинка Ганева Колева
730. Тодор Василев Василев
731. Тодор Георгиев Драганов
732. Тодор Кирилов Калчев
733. Тодор Кирилов Стоянов
734. Тодорка Атанасова Димитрова
735. Тодорка Иванова Кондева
736. Тонка Иванова Гюзелева
737. Траяна Любомирова Костадинова
738. Хайдер Сюлейман Зейнол
739. Християн Светлев Владимиров
740. Христо Владимиров Кожухаров
741. Христо Димитров Пенев
742. Христо Ефтимов Енчев
743. Христо Радев Христов
744. Христо Цветанов Цолов
745. Христо Янев Добрев
746. Цанка Лазарова Добрева
747. Цветанка Стоянова Николова
748. Цветанка Христова Янкова
749. Ценка Станчева Казакова-Петрова
750. Шенгюл Мюзекяева Адемова
751. Юлия Костадинова Колева
752. Юлиян Росенов Василев
753. Ялушка Атанасова Петрова
754. Янита Иванова Върбанова
755. Янка Великова Димитрова
756. Янка Вълчева Христова
757. Янка Георгиева Атанасова
758. Янка Георгиева Георгиева
759. Янка Георгиева Конова
760. Янка Георгиева Христова
761. Янка Красимирова Михова
762. Янка Николова Атанасова
763. Янка Стойчева Ковачева
764. Янчо Димитров Ченгелов
765. Албена Бойчова Генчева
766. Анастасия Асенова Иванова
767. Анета Павлова Пантева
768. Анна Борисова Младенова
769. Анриета Иванова Томова
770. Антим Антимов Антимов
771. Артъом Каменов Асенов
772 . Бисерка Иванова Кирилова
773. Боян Петров Иванов
774. Васил Йорданов Каменов
775 . Василка Кирилова Иванова
776. Васка Йонова Кирилова
777. Венизел Кирилов Чунгурианов
778. Венка Йоцова Ванкова
779. Вергиния Дикова Петрова
780 . Вероника Кирилова Кръстева
781. Веска Димитрова Илиева
782. Виктор Рангелов Петков
783. Витка Славчева Асенова
784. Владимир Иванов Асенов
785. Галина Томова Калчева
786. Гроздан Георгиев Антов
787. Даниела Любенова Кочева
788. Дафина Венелинова Ангелова
789. Елизабет Виткова Гинова
790. Емил Евдокимов Йонов
791. Емил Маринов Станков
792. Емилия Цветанова Василева
793. Здравка Тодорова Гъркова
794. Зоя Маркова Младенова
795. Ивайло Александров Георгиев
796. Иван Пенков Иванов
797. Иван Славчев Иванов
798. Илия Кръстев Илиев
799. Илияна Венциславова Пекова
800. Йордан Владимиров Сеферинов
801. Йордан Петров Христов
802. Йото Каменов Йотов
803. Иринка Илиева Ненчева
804. Катя Петрова Кръстева
805. Koпринка Цветанова Петкова
806. Красимир Илиев Михайлов
807 . Красимир Тодоров Борисов
808 . Красимира Неофит Иванова
809. Красимира Цветкова Панова
810. Лачезар Борисов Спиридонов
811. Логин Венелинов Александров
812. Любка Илиева Цветкова
813. Людмил Илчов Ценков
814. Мирослава Добринова Коцева
815. Митана Йотова Петкова
816. Митко Борисов Каменов
817. Митко Петков Митев
818. Младен Здравков Найденов
819. Надежда Евгениева Цанова
820. Надя Георгиева Генова
821. Наташа Иванова Марева
822 . Наташа Цветанова Радулова
823. Ненчо Илиев Нешев
824. Никол Викторова Благоева
825. Никола Велков Николов
826. Николай Сашов Томов
827. Нина Петрова Евгениева
828 . Нина Славчева Петрова
829. Павел Йоцов Петров
830 . Пенко Иванов Кръстев
831. Пепа Тодорова Велкова
832. Петър Йорданов Христов
833. Петър Николов Лозанов
834. Петър Пенков Иванов
835 . Петя Кирилова Илиева - Николова
836. Пламен Костов Николов
837. Райна Венелинова Славчева
838. Росен Янчев Тодоров
839. Росица Пенчева Христова
840. Сашка Иванова Цветкова
841. Сашо Нколов Томов
842. Снежанка Митова Пантова
843. Станислава Якимова Тихомирова
844. Стефан Николов Некулов
845. Стефчо Христов Орбов
846. Теменушка Начова Тодорова
847. Тодор Сливенов Тодоров
848. Трифонка Цолова Рангелова
849. Цветан Кънчов Цолов
850. Цветан Серафимов Гинов
851. Цеца Начева Георгиева
852. Азиз Мюмюн Чилингир
853. Айдън Рахим Ахмед
854. Анелия Димитрова Димитрова
855. Анета Цветанова Чаушева
856. Антония Атанасова Христова
857. Ариф Осман Имам
858. Атанас Стилиянов Мечкарски
859. Боряна Христова Кисьова
860. Валентина Дялкова Парапатева
861. Валентина Маринова Дилова
862. Валери Петров Чолаков
863. Ваня Йорданова Петкова
864. Васко Тодоров Бузов
865. Васфи Хасан Осман
866. Венцислав Валериев Карамфилов
867. Веска Петрова Кирева
868. Владимир Ясенов Мишуров
869. Владимир Генчев Калчев
870. Владислава Руменова Павлова
871. Галина Ангелова Петкова
872. Галя Вълчева Иванова
873. Георги Костадинов Гайдаджиев
874. Георги Борисов Иванов
875. Георги Киров Николов
876. Данаил Симеонов Беров
877. Даниела Илиева Гавраилова
878. Данчо Алексиев Сакалиев
879. Десислава Кирилова Делчева
880. Джемал Юсеин Сюлейман
881. Димитър Аврамов Димитров
882. Димитър Асенов Русев
883. Димитър Георгиев Кутелов
884. Димитър Станков Алексиев
885. Димитър Тодоров Вълков
886. Дияна Димитрова Бояджиева
887. Евгени Карамфилов Чернев
888. Евгени Радков Адамов
889 Евелина Христова Кисьова
890. Елена Александрова Димитрова
891. Емин Мюмюн Емин
892. Есмет Бекир Еюб
893. Захари Илиев Карамфилов
894. Захари Тенчев Зафиров
895. Златка Николова Костова
896. Зоя Владимирова Христова
897. Иван Ангелов Славчев
898. Илия Въчев Ангелов
899. Йордан Стоименов Комсалов
900. Исмет Хасансабри Исмаил
901. Исмет Изет Имам
902. Исмет Юсуфов Юмеров
903. Кадмя Хашимова Алибеева
904. Калина Тончева Георгиева
905. Катерина Ангелова Семерджиева
906. Катя Вълчева Кирякова
907. Красимир Чавдаров Карамфилов
908. Марин Велков Стоянов
909. Марин Тодоров Костурски
910. Мария Борисова Илиева
911. Мария Георгиева Николова
912. Межнун Салибрям Ъшък
913. Мехмед Хюри Диндар
914. Мехмет Ахмет Рашид
915. Минка Кирилова Кисьова
916. Митко Александров Цанков
917. Найме Рашид Мюмюн
918. Недялка Делчева Маджарова
919. Недялко Петров Петков
920. Нелка Фиданова Николова
921. Нури Али Емин
922. Петранка Христова Коларова
923. Петя Валериева Чолакова
924. Реджеб Рафет Мурад
925. Реджеб Хабибов Реджебов
926. Решад Яшаров Хаджиферадов
927. Росен Митков Ставрев
928. Росица Щерева Димитрова
929. Румен Данчев Павлов
930. Румяна Славчева Димитрова
931. Светла Петкова Божинова
932. Светла Стоянова Авджиева
933. Севда Владимирова Сотирова
934. Седрие Мюмюн Мюмюн
935. Сезер Себахатдин Бекир
936. Селяхттин Дурмушали Мюмюн
937. Славчо Недев Русев
938. Станислав Симеонов Симеонов
939. Стефан Василев Николов
940. Стефан Стоилов Костов
941. Сунай Байрямов Исмаилов
942. Събка Йорданова Белева
943. Тахир Исмет Мустафа
944. Тодор Георгиев Тодоров
945. Тодорка Петкова Добрева
946. Хасан Мехмедов Моладжиков
947. Хашим Мехмедов Местанов
948. Христо Антонов Кисьов
949. Цветан Ангелов Шилев
950. Цветан Николов Цветанов
951. Шерифе Реджеб Ъшък
952. Шинка Алексиева Павлова
953. Юри Смилов Емилов
954. Янко Здравков Филипов
955. Албена Василева Лазарова
956. Албена Руменова Гаврилова
957. Александрина Александрова Вангелова
958. Александрина Красимирова Петрова
959. Александър Илиев Стоянов
960. Анелия Симеонова Станкова
961. Ани Кирилова Николова
962. Антоанета Ставрева Точева
963. Антон Валериев Стойнев
964. Антония Иванова Миладинова
965. Асен Викторов Босачки
966. Асен Георгиев Гошев
967. Асен Николов Янчев
968. Атанас Василев Коритаров
969. Атанас Любомиров Попов
970. Беатрис Леон Петрова
971. Билал Жомаа
972. Блага Драганова Сулянова
973. Божидар Вилиянов Димитров
974. Борис Василев Стоичков
975. Борислав Иванов Борисов
976. Борислав Иванов Колибарски
977. Борислав Стефанов Узунов
978. Боян Бойчев Йорданов
979. Боян Миланов Гогев
980. Валентин Иванов Танев
981. Валентин Стойнев Иванов
982. Вангелия Асенова Вангелова
983. Ваня Йорданова Божова-Стоянова
984. Ваня Ставрова Заечка
985. Василка Иванова Янчева
986. Василка Симеонова Стоянова
987. Велко Златков Христов
988. Венетка Стоянова Джерманска
989. Венцислав Иванов Гаврилов
990. Веселин Йорданов Йончев
991. Веска Манолова Симеонова
992. Веска Христова Андонова
993. Виктор Методиев Илков
994. Виктория Асенова Григорова
995. Вилиян Борисов Димитров
996. Виолета Павлова Белчинска
997. Галя Георгиева Годинова
998. Галя Любомирова Велиновска
999. Георги Асенов Григоров
1000. Георги Емилов Пешев
1001. Георги Живков Владимиров
1002. Гергана Александрова Миланова
1003. Гергана Димитрова Туьова
1004. Гергана Иванова Славкова
1005. Гюлка Василева Сакалийска
1006. Даниел Димитров Добринов
1007. Даниела Боянова Иприова
1008. Даниела Григорова Димитрова
1009. Даниела Димитрова Терезова-Арнаудова
1010. Даниела Димитрова Терзийска
1011. Даниела Иванова Йорданова
1012. Даниела Йорданова Натина
1013. Даниела Методиева Николова
1014. Даниела Христова Ризова
1015. Даринка Василева Мицова
1016. Даяна Бисерова Василева
1017. Денислав Николаев Миразчийски
1018. Десислава Георгиева Орлова
1019. Десислава Янкова Соколова
1020. Диана Богомилова Стоянова
1021. Диана Петрова Минева
1022. Димитрина Стойнева Орлова
1023. Димитър Ивайлов Николов
1024. Друмка Христова Токева
1025. Евгени Фиданов Фиданов
1026. Евгения Любенова Александрова
1027. Евелина Николова Абрашева
1028. Ели Методиева Георгиева
1029. Елица Кънчева Лазарова
1030. Емил Кирилов Милев
1031. Емилиан Венциславов Йорданов
1032. Емилия Димитрова Васева
1033. Емилия Добренова Войнова
1034. Емилия Кирилова Харизанова
1035. Емилия Любенова Шипарова
1036. Емилия Руменова Ангелова
1037. Емилия Славчова Анадолийска
1038. Живко Василев Марков
1039. Живко Николов Миразчийски
1040. Живко Стоянов Николов
1041. Зорница Янкова Христова
1042. Зоя Асенова Григорова
1043. Зоя Йорданова Георгиева
1044. Зоя Методиева Илиева
1045. Ивайло Димитров Николов
1046. Иван Асенов Христов
1047. Иван Здравков Миланов
1048. Иван Момчилов Георгиев
1049. Иванка Борисова Атанасова
1050. Иванка Василева Ковачева
1051. Идаки Божилов Христов
1052. Илиана Райчова Орлова
1053. Илия Виолинов Илиев
1054. Илиян Александров Стоянов
1055. Ина Николаева Манкина
1056. Йордан Николов Георгиев
1057. Йорданка Асенова Туьова
1058. Ирина Радкова Миланова
1059. Искра Райчева Харалампиева
1060. Калинка Гоцева Ковачева
1061. Камелия Иванова Кирилова
1062. Камилия Витанова Ковачева
1063. Катя Алексиева Иванова
1064. Катя Емилова Янева
1065. Кирил Георгиев Сулянов
1066. Константин Симеонов Кацарски
1067. Красимира Николова Владимирова-Иванова
1068. Лена Лозанова Миленкова
1069. Лилия Димитрова Александрова
1070. Лилия Ивайлова Николова
1071. Лиляна Тодорова Богатинова
1072. Лъчезар Красимиров Лазаров
1073. Любен Гоцев Симеонов
1074. Любка Миткова Клисуранова
1075. Любослав Стефчов Стоилов
1076. Людмила Зафирова Златкова
1077. Маргарита Борисова Димитрова
1078. Мариана Георгиева Костадинова
1079. Мариана Стойнева Илиева
1080. Мариела Василева Йовева
1081. Марийка Александрова Атовска
1082. Марин Фетинов Иванов
1083. Мария Георгиева Минкова
1084. Мария Георгиева Палева
1085. Мария Димитрова Стоянова
1086. Мария Миланова Лазарова
1087. Мария Петрова Миленкова
1088. Мария Стойчева Йоцова
1089. Мартин Данчов Илиев
1090. Мартин Пламенов Боянов
1091. Методи Георгиев Методиев
1092. Милена Стефанова Асенова
1093. Милка Кирилова Коларска
1094. Мирослава Георгиева Славева
1095. Надя Николаева Асенова
1096. Нели Кирилова Насева
1097. Никола Венциславов Николов
1098. Николай Живков Миразчийски
1099. Николай Любомиров Спиридонов
1100. Николай Павлов Бумбаров
1101. Николина Атанасова Парчева
1102. Нонка Георгиева Велинова
1103. Офелия Димитрова Стоименова
1104. Пепа Костадинова Каримова
1105. Петър Георгиев Петров
1106. Пламен Димитров Илиев
1107. Пламен Димитров Крумов
1108. Пламен Каменов Ганев
1109. Пламен Кирилов Александров
1110. Радослав Димитров Станков
1111. Радостин Стоянов Димкин
1112. Радостина Георгиева Петрова
1113. Радостина Йорданова Райчева
1114. Радостина Стоянова Илчева-Георгиева
1115. Райчо Йорданов Василев
1116. Рая Асенова Спиридонова
1117. Ренета Евлогиева Ангелова
1118. Роза Георгиева Коритарова
1119. Роза Кирилова Йорданова
1120. Роза Кирилова Стоилкова
1121. Роза Станакиева Гагарска
1122. Росица Зафирова Чаушка
1123. Росица Кирилова Витанова
1124. Румен Димитров Атовски
1125. Румен Кирилов Сулянов
1126. Светла Любенова Ангелова
1127. Светла Христова Йорданова
1128. Светлина Данчова Илиева
1129. Светослав Иванов Манов
1130. Свилена Пламенова Йоцова
1131. Сийка Георгиева Груйчова
1132. Силвия Василова Крумова
1133. Смилка Александрова Йовева
1134. Снежана Христова Саизова
1135. Снежанка Боянова Димитрова
1136. Снежанка Миткова Захова
1137. Соня Кирилова Владева
1138. Соня Петкова Чифудова
1139. Спаска Христова Васева
1140. Стефан Асенов Стойнев
1141. Стефка Георгиева Ризова
1142. Стойна Кирчова Йорданова
1143. Стоян Генчов Димкин
1144. Стоянка Георгиева Митова
1145. Таня Янкова Шипарова
1146. Теменужка Борисова Митева
1147. Теодора Грозданова Стоянова
1148. Теодора Маринова Фетинова
1149. Теодора Пламенова Боянова
1150. Тодор Николов Занев
1151. Фронка Маноилова Симова
1152. Христина Ангелова Богданова
1153. Христина Милчова Караколева
1154. Христо Димитров Кръстев
1155. Христо Петров Иванов
1156. Цветанка Димитрова Сотирова
1157. Цветанка Йорданова Сантева
1158. Цветанка Миланова Иванова
1159. Цветанка Стоилова Симеонова
1160. Цветелин Иванов Колибарски
1161. Юлия Георгиева Накова
1162. Юлиян Красимиров Миленков
1163. Явор Георгиев Наков
1164. Янко Любенов Шипаров
1165. Александър Георгиев Александров
1166. Ана Сергеева Асенова
1167. Андрей Алексиев Байчев
1168. Анка Илиева Койновска
1169. Анчо Маринов Андреев
1170. Асен Красимиров Алдинов
1171. Атанас Томов Атанасов
1172. Божидар Иванов Богданов
1173. Борислав Славков Бойчев
1174. Боряна Димитрова Йонкова
1175. Валентина Стоянова Стоянова
1176. Вангел Илиев Тановски
1177. Васил Христов Драголов
1178. Венци Димитров Златев
1179. Венцислав Веселинов Василев
1180. Владимир Василев Димитров
1181. Данаил Величков Николов
1182. Даниела Николаева Желязкова
1183. Данислав Тихомиров Радулов
1184. Даню Петров Йоцов
1185. Димитрина Станчева Петкова
1186. Димитър Борисов Николов
1187. Димитър Красимиров Димитров
1188. Димитър Петров Грозданов
1189. Димитър Серафимов Денов
1190. Димчо Георгиев Димов
1191. Дочо Маринов Лучев
1192. Евгения Илиева Симеонова
1193. Елена Димитрова Топалова
1194. Елена Емилова Курдова
1195. Елена Пенчева Иванова
1196. Емил Юлианов Курдов
1197. Зарка Иванова Маринова
1198. Здравка Найденова Георгиева
1199. Злата Георгиева Маринова
1200. Злателина Цветанова Стойкова
1201. Иван Бончев Зунев
1202. Иван Великов Михов
1203. Иван Вълков Иванов
1204. Иван Димитров Колев
1205. Иван Драгнев Дамянов
1206. Иван Найденов Енчевски
1207. Иванка Дачева Георгиева
1208. Иванчо Василев Минков
1209. Иво Михайлов Маринов
1210. Илия Драгуцев Иванов
1211. Йоана Галинова Йотова
1212. Йоко Иванов Стоянов
1213. Йонка Минкова Маринчевска
1214. Йонко Милков Пейков
1215. Йордан Любомиров Пашов
1216. Камелия Василева Минкова
1217. Капка Симеонова Асенова
1218. Кирил Димитров Киров
1219. Красимир Андреев Георгиев
1220. Красимир Данков Лалев
1221. Лиляна Минкова Минкова
1222. Лиляна Русинова Консулова
1223. Луиза Михайлова Иванова
1224. Любен Михайлов Саулски
1225. Любомир Иванов Енчевски
1226. Людмила Костадинова Мондешка
1227. Мануил Павлов Калинов
1228. Маргарита Антонова Стоянова
1229. Маргарита Димитрова Богданова
1230. Мариета Димитрова Георгиева
1231. Мария Балева Койнова
1232. Мария Василева Атанасова
1233. Мария Димитрова Лучева
1234. Мария Стоянова Тановска
1235. Марияна Кунева Ниниова
1236. Марияна Пенкова Христова
1237. Миладин Веселов Михайлов
1238. Милен Огнянов Стефанов
1239. Милен Петров Йонков
1240. Минко Цанков Минков
1241. Михаил Иванов Михов
1242. Недка Тодорова Петкова
1243. Николай Павлов Еков
1244. Николина Илиева Иванова
1245. Нонка Лучева Николова
1246. Павел Венциславов Дамянов
1247. Пейо Маринов Колев
1248. Пенчо Пенков Пенчев
1249. Пепа Райкова Петкова
1250. Петьо Симеонов Димитров
1251. Преслав Петров Христов
1252. Преслава Калинова Петрова
1253. Радка Иванова Ненова
1254. Радка Колева Пенкова
1255. Ралица Маринова Георгиева
1256. Росица Нисторова Коевска
1257. Светла Йорданова Йорданова
1258. Силвия Андреева Маринова
1259. Силвия Асенова Стоянова
1260. Силвия Банкова Владова
1261. Силвия Демирева Антонова
1262. Соня Иванова Димитрова
1263. Стела Василева Пенчева
1264. Стефан Петров Дренски
1265. Стефан Евгениев Стефанов
1266. Стефан Митков Николов
1267. Събо Петров Събов
1268. Сълзин Русинов Данаилов
1269. Таня Ангелова Найденова
1270. Татяна Калчева Иванова
1271. Теменуга Пенчева Димитрова
1272. Теменуга Стефанова Дренска
1273. Теменужка Василева Влсковска
1274. Теменужка Стоева Севданска
1275. Теодора Пенчева Куцарова
1276. Тоника Миленова Шкодрова
1277. Тонка Събева Ковачева
1278. Христиана Милкова Минкова
1279. Христо Иванов Петров
1280. Христо Цветанов Вълчевски
1281. Цанко Николов Грозданов
1282. Цветан Маринов Койнов
1283. Цветозар Христов Цветанов
1284. Цвятко Христов Цвятков
1285. Юлия Димитрова Пенчева
1286. Албена Йорданова Шаркова
1287. Анатоли Георгиев Тонков
1288. Анна Стоянова Керанова-Тонкова
1289. Асен Ефтимов Ефтимов
1290. Асен Радков Арсенов
1291. Биляна Емилова Михайлова
1292. Биляна Светлинова Атанасова
1293. Бисер Михайлов Петков
1294. Боянка Якиева Димитрова
1295. Василка Ангелова Петкова
1296. Веселин Петров Баев
1297. Виктор Анастасов Ставров
1298. Виктор Иванов Петков
1299. Виолета Жорева Иванова
1300. Витка Кирилова Генова
1301. Галина Георгиева Първанова
1302. Галя Петрова Христова
1303. Георги Григоров Ганов
1304. Георги Димитров Георгиев

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Валентина Атанасова Калудова
 2. Даниела Емилова Минкова
 3. Даниела Йорданова Бенекова
 4. Златка Колева Иванова
 5. Милена Великова Тончева
 6. Надка Стефанова Димитрова
 7. Елена Георгиева Добрева
 8. Стелиян Василев Драголов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения