Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 356-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Поморие, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-201 от 12.08.2011 г. от кмета на община Поморие, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Поморие, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и за секретар на ОИК в община Поморие.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Поморие, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фани Георгиева Семерджиева-

Цикова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Георгиева Пирулева

 

СЕКРЕТАР:

Татяна Димитрова Янева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иванка Стоянова Славова

 

 

Даниел Стоев Братанов

 

 

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

 

 

Албена Георгиева Костова

 

 

Недялка Павлова Бойчева

 

 

Стоянка Иванова Георгиева

 

 

Николай Енчев Дългъров

 

 

Мария Анегностиева Дамаскова

 

 

Димитринка Кръстева Тръпкова

 

 

Емилия Петкова Харизанова

 

 

Анелина Асенова Айвазова

 

 

Румен Жечев Желев

 

 

Даниела Евгениева Данчева-

Чапарова

 

 

Грета Драгомирова Найденова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения