Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3553-МИ/НР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област

Постъпило е заявление с вх. № МИ-22-41 от 17.09.2016 г. от Цветомира Мирославова Велчева – председател на ОИК – Етрополе, да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й поради възникнала несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Цветомира Мирославова Велчева – председател на ОИК – Етрополе, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения