Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3551-ПВР/НР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1/17.09.2016 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, подписано от представляващите Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов, чрез Антонела Минкова Минкова – пълномощник, с искане за регистрация на неправителствена организация като наблюдател на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Заявена е регистрацията на 8 (осем) лица за наблюдатели в страната.

Към заявлението (Приложение № 28-ПВР/НР) са приложени:

- удостоверение за актуално правно състояние на сдружението, издадено на 09.09.2016 г. от СГС, VІ-5 с-в, по ф.д. № 8669/1998 г.;

- удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието – рег. № 11-09-1179/12.09.2016 г.;

- пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов в полза на Антонела Минкова Минкова;

- списък с имената и ЕГН/ЛН на упълномощените представители на сдружението, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител в excel формат, подписан от представляващите сдружението;

- декларации от всяко едно от лицата от списъка, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели и по чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 30-ПВР/НР);

- общо пълномощно от представляващите сдружението в полза на 8 (осем) лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.

Представеното удостоверение за актуално състояние на сдружението удостоверява спазване изискването на чл.112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс организацията да е регистрирана в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.

Извършена е предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ за резултатите от която Централната избирателна комисия е уведомена с писмо по електронната поща от 19.09.2016 г. от „Информационно обслужване“ АД.

От извършената проверка се установи, че всичките лица от списъка към датата на регистрацията отговарят на изискванията за регистрация им като наблюдатели.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. 8 (осем) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, както следва:

1.

Огнян Димитров Минчев

2.

Калин Костадинов Славов

3.

Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева

4.

Линка Стойкова Тонева-Методиева

5.

Екатерина Каменщик

6.

Михаела Райкова

7.

Мария Павлова Павлова

8.

Антоанета Минкова Минкова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1932-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

 • № 1931-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

 • № 1930-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

 • всички решения