Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3541-МИ
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „НОВА ЗОРА“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВА ЗОРА“, подписано от председателя и представляващ партията Минчо Мънчев Минчев, заведено под № 1 в регистъра на партиите за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град, насрочен с Указ № 294 от 24 август 2016 г. на президента на републиката на 6 ноември 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП НОВА ЗОРА.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1275 от 16.09.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2042-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „НОВА ЗОРА“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „НОВА ЗОРА“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е ПП НОВА ЗОРА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения