Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 354-НС
София, 30 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за народен представител от листата на коалиция „БСП за България“, и от коалиция „БСП за България“, чрез Даниела Гълъбова – пълномощник, срещу Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-121\1 от 28.06.2021 г. и вх. № НС-15-525 от 29.06.2021 г., подадена от Борис Цветков Цветков лично, регистриран като кандидат за народен представител от коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и от коалиция „БСП за България“, чрез Даниела Гълъбова – пълномощник.

С жалбата се оспорва Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което е установено поставяне на агитационни материали на Борис Цветков Цветков – регистриран като кандидат за народен представител от коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, не на установените за това места, представляващо нарушение по чл. 183, ал. 3 ИК, във връзка със Заповед СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община. С оспорваното решение РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, е указала на кмета на район „Искър“, Столична община, да премахне и изземе агитационните материали, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК от следните локации:

1. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на бул. „Христофор Колумб“, при пешеходна пътека срещу спирка на бл. 3;

2. Върху пейка на бул. „Христофор Колумб“ до спирка на бл. 3;

3. Върху пешеходни ограждения (решетъчни парапети) на бул. „Христофор Колумб“, в ж.к. „Дружба-1”;

4. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред 13 ДГ „Калинка“, в ж.к. „Дружба-1”;

5. Върху оградата на детска площадка, срещу 125 блок в ж.к. „Дружба-1”;

6. На ограда на прилежаща градинка към бл. 27, срещу заведение „Тибает“ в ж.к. „Дружба-1”;

7. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на бул. „Искърско шосе“, от двете страни на трамвайна спирка, блок 26 в ж.к.”Дружба-1”;

8. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред бл. 2 в ж.к. „Дружба-1”;

9. Върху оградата на спортно игрище до магазин „Макс“ в ж.к. „Дружба-1”;

10. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) до бл. 51 на ул. „Тирана в ж.к. „Дружба-1”;

11. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ в ж.к. „Дружба-1”;

12. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред 108 ДГ „Детско царство“ – централна сграда, в ж.к. „Дружба-1”;

13. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изход към ж.к. „Дружба-1“ при бл. 60 в ж.к. „Дружба-1”;

14. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изход към ж.к. „Дружба-1“ при бл. 61 в ж.к. „Дружба-1”;

15. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на ул. „Капитан Димитър Списаревски“, зад бл. 61 в ж.к. „Дружба-1”;

16. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на бул. „Искърско шосе“, трамвайна спирка, 28 ДКЦ в ж.к. „Дружба-1”;

17. Върху парапетите на двете пешеходни пасарелки на ул. „Димитър Списаревски” (до хипермаркет „Кауфланд”);

18. Върху парапет между блок 226 и детска площадка в „Дружба-2“ – втора част;

19. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред 185 ДГ „Звездичка“ – централна сграда, в ж.к. „Дружба-2” – втора част;

20. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на пешеходен светофар на спирка бл. 255 в ж.к. „Дружба-2” – втора част;

21. Върху ограда на незавършен строеж до бл. 256 зад пицария „Доминос” в ж.к. „Дружба-2“ – втора част;

22. Върху ограда срещу бл. 252, вх. А и вх. Б, до 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“ в ж.к. „Дружба-2“ – втора част;

23. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на кръстовището на бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Копенхаген“ в ж.к. „Дружба-2”;

24. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на бул. „Копенхаген“, срещу спирка на бл. 305 в ж.к. „Дружба-2”;

25. Върху пешеходни ограждения (парапети) на бул. „Копенхаген“ при пешеходна пътека срещу заведение „Кайряка“ в ж.к. „Дружба-2” – втора част;

26. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) на кръстовището на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба-2”;

27. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред 88 ДГ „Детски рай“ в ж.к. „Дружба-2”;

28. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) пред 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ в ж.к. „Дружба-2”;

29. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) при светофар на ул. „Димитър Пешев“ при магазин „Родео“ в ж.к. „Дружба-2“;

30. Върху пешеходни ограждения (тръбно-решетъчни парапети) срещу спирка „Родео“ (посока Гара Искър) в ж.к. „Дружба-2“.

Жалбоподателите твърдят, че Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, е незаконосъобразно, немотивирано, поставено без да са взети предвид всички факти, обстоятелства и документи. Твърди се, че се касае за използване на политически материали на места, предварително уточнени и съгласувани от СО за извършване на политически и предизборни прояви съобразно предвидения в Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) ред. Твърди се, че не са представени конкретни факти за собствеността на местата, където са поставяни материалите, дали същите представляват частна, публична или общинска собственост, липсва нанасяне на локациите в кадастъра като общинска собственост, част от материалите са поставени в имоти – частна собственост, със съгласието на собствениците, твърди се, че всички винили са типови, отговарят на законовите изисквания и на тях присъства текстът: „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, в поле с площ поне 10 % от общата площ. Към жалбата са приложени копие от писмо с вх. № СОА21-СГ01-345 от 26.05.2021 г. до кмета на Столична община за организиране на информационни пунктове за срещи на открито и за събиране на различни подписки за граждани и политически инициативи, Съгласувателно писмо изх. № СОА21-СГ01-345-(1) от 27.05.2021 г. на Столична община, копие от Заповед № РИС21-РД56-127 от 25.06.2021 г. на кмета на район „Искър“, СО.

Жалбоподателите молят ЦИК да отмени Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, да постанови решение, което да гарантира правото им да показват, популяризират и излагат материали и политически плакати (винили) на посочените места за провеждане на предизборните им прояви. Настояват ЦИК да се произнесе относно заповедта на кмета на район „Искър“, СО, от 25.06.2021 г. за изпълнение на обжалваното решение.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, същата е подадена в законоустановения срок, от лица с правен интерес предвид качеството на Борис Цветков Цветков – регистриран като кандидат за народен представител от коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и коалиция „БСП за България“, регистрирана в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., а по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

От материалите по административната преписка на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, се установи, че същата е образувана по сигнал с вх. № ИР 24-116 от 22.06.2021 г., подаден от Инициативен комитет „Дружба 2“, в който са посочени 32 места, на които се твърди, че са поставени агитационни материали в полза на Борис Цветков Цветков. Приложен е снимков материал за всяко място и материал. На 23.06.2021 г., между 10,00 и 11,30 ч., трима членове на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, а именно Евгений Пепелянков, Калин Ангелов и Симеон Дочев, в присъствие на представител на район „Искър“, СО, са извършили проверка на сигнала, като са посетили всичките 32 места. Установени са поставени агитационни материали (тип винил) на неопределени от кмета за това места, а именно на рамките на обществена пейка, на пътни съоръжения (тръбно-решетъчни огради) и на пасарелка. Изготвен е констативен протокол за извършената проверка, както и подробен снимков материал от всяко посетено място, приложен към административната преписка. Във връзка с извършената проверка в писмо изх. № РИС21-И307-38 от 25 юни 2021 г. на район „Искър“, СО, е посочено, че 23 от обектите, върху които са поставени агитационните материали, са имоти – публична общинска собственост – улици, като съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят актове за общинска собственост, а за останалите 9 имота има издадени актове за общинска собственост. Към писмото са приложени копия от актовете за общинска собственост.

Районната комисия безспорно констатира, че всички материали са агитационни, в подкрепа на Борис Цветков, като на същите има отбелязан текст с призив: „гласувайте за партия/коалиция с номер 4“ и „гласувайте преференциално с номер 116“. На едно от посочените в сигнала места не е констатиран агитационен материал,  а друг материал е поставен в имот – частна собственост.

Въз основа на горните констатации и установена фактическа обстановка РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, е приела оспорваното решение, като е указала на кмета на район „Искър“, СО, да премахне и изземе агитационните материали, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК от посочените в решението локации.

Централната избирателна комисия приема, че изводите на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, са правилни и законосъобразни. След преценка на събраните в административното производство доказателства: констативен протокол от извършената от членове на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, проверка на 23.06.2021 г., подробен снимков материал за всеки агитационен материал, писмо изх. № РИС21-И307-38 от 25 юни 2021 г. от район „Искър“, СО, ведно с приложени копия от актовете за общинска собственост, и като съобрази Заповед СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община и Приложение № 1 на същата, в което изрично и изчерпателно са посочени местата, на които могат да бъдат поставени агитационни материали, то безспорно може да се направи извод, че агитационни материали в полза на Борис Цветков Цветков, кандидат за народен представител от листата на коалиция „БСП за България“, поставени на посочените в Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, локации, са поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК, като тяхното премахване и изземване следва да се осъществи по реда на чл. 186 ИК.

Твърденията на жалбоподателя, че се касае за използване на политически материали на места, предварително съгласувани със Столична община за извършване на политически прояви по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите са несъстоятелни. Съгласно чл. 5 ЗСММ събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22,00 до 8,00 ч. Горните прояви предполагат активно участие на лицата, които ги организират. От приложените снимки в сигнала с вх. № ИР 24-116 от 22.06.2021 г. и от протокола за извършена проверка на 23.06.2021 г. от членове на районната избирателна комисия не се установява да има подобно събитие. Трайният характер на закрепване на агитационните материали върху съответните съоръжения на множество локации, без да е констатирано провеждане на събрание или митинг на нито едно от тях, както и липсата на наведени доказателства за конкретна такава проява от жалбоподателя обосновават противния на твърдения от жалбоподателя извод.

Решението в частта, в която се оправомощава председателят на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, да състави акт за установяване на административно нарушение не подлежи на самостоятелно обжалване, доколкото е част от административнонаказателното производство по издаване на акт за установяване на административно нарушение.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борис Цветков Цветков, кандидат за народен представител от листата на коалиция „БСП за България“, и от коалиция „БСП за България“ срещу Решение № ИР 24-57 от 25.06.2021 г. на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения