Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 354-МИ/EП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Велинград, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за кметове и общински съветници 2003 г. и от изборите за членове на Европейски парламент от Република България 2014 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-18 от 17.05.2019 г. на Централната избирателна комисия от д-р Костадин Коев – кмет на община Велинград, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до две съседни запечатани помещения № 1А и № 1Б, намиращи се на подземен етаж в сградата на община Велинград, с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, бул. „Хан Аспарух“ № 35, в които се съхраняват един чувал с изборни книжа от произведените местни избори 2003 г. на секция 130800014 и изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г.

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с пренареждане на изборните материали, прехвърляне от помещение № 1А в № 1Б на посочения адрес на изборни книжа и материали от изборите през 2014 г. и един чувал с изборни книжа от произведените местни избори през 2003 г. Целта на пренареждането на изборните книжа е да се освободи помещение № 1А за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., тъй като разполага със стелажи и подходяща облицовка, ограничаваща в максимална степен потенциална влага.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до изборните книжа и материали в запечатаните помещения, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на две съседни запечатани помещения № 1А и № 1Б, намиращи се на подземен етаж в сградата на община Велинград, с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, бул. „Хан Аспарух“ № 35, в които се съхраняват един чувал с изборни книжа от произведените местни избори 2003 г. на секция 130800014 и изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

След прехвърляне на изборните книжа и материали от помещение № 1А в помещение № 1Б, намиращи се на подземен етаж в сградата на община Велинград, с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, бул. „Хан Аспарух“ № 35, помещение № 1Б, в което се намират изборните книжа и материали се запечатва по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения