Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3539-ПВР
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, заведено под № 5 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 48 избиратели, в състав: Стефан Ламбов Данаилов, Васил Панайотов Василев, Крум Костадинов Зарков, Корнелия Петрова Нинова, Георги Иванов Иванов, Георги Паскалев Сафев, Ангел Иванов Марин, Анелия Димитрова Клисарова, Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова, Елена Николова Йончева, Снежанка Цокова Тодорова-Федотова, Боряна Иванова Сечанова, Спаска Стоилова Зафирова, Максим Иванов Генов, Ивайло Маринов Иванов, Петър Николов Петров, Елена Филипова Кутева-Тъпкова, Дечко Стефанов Овчаров, Станчо Колев Иванов, Олег Александров Кабакчиев, Велислава Иванова Дърева, Стефан Георгиев Улев, Руси Банчев Гуров, Васил Стоянов Василев, Васил Кирилов Станимиров, Евгени Стойчев Данков, Йордан Димитров Димитров, Димитър Валентинов Борисов, Момчил Димитров Димитров, Миглена Живкова Жишева, Стефан Петков Грозев, Таня Юлиянова Мачанова, Николай Петров Зеков, Петър Георгиев Николов, Стоян Ангелов Каварджиев, Десислава Николова Чергарова, Нина Ангелова Чавдарова, Лъчезар Еленков Георгиев, Иван Данев Токаджиев, Невяна Пешева Малчева, Иван Величков Богданов, Косю Тодоров Станев, Божидар Иванов Йотов, Георги Йорданов Момчев, Димитър Бориславов Здравков, Васил Христов Василев, Стефан Петров Досев и Аспарух Драганов Карастоянов.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за създаване на инициативния комитет от 15 септември 2016 г. за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Стефан Ламбов Данаилов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 48 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 48 броя;
 4. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 1528/17.09.2016 г., издадено от „Юробанк България“ АД – София-град, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Стефан Ламбов Данаилов –
представляващ инициативния комитет
2. Васил Панайотов Василев
3. Крум Костадинов Зарков
4. Корнелия Петрова Нинова
5. Георги Иванов Иванов
6. Георги Паскалев Сафев
7. Ангел Иванов Марин
8. Анелия Димитрова Клисарова
9. Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова
10. Елена Николова Йончева
11. Снежанка Цокова Тодорова-Федотова
12. Боряна Иванова Сечанова
13. Спаска Стоилова Зафирова
14 Максим Иванов Генов
15. Ивайло Маринов Иванов
16. Петър Николов Петров
17. Елена Филипова Кутева-Тъпкова
18. Дечко Стефанов Овчаров
19. Станчо Колев Иванов
20. Олег Александров Кабакчиев
21. Велислава Иванова Дърева
22. Стефан Георгиев Улев
23. Руси Банчев Гуров
24. Васил Стоянов Василев
25. Васил Кирилов Станимиров
26. Евгени Стойчев Данков
27. Йордан Димитров Димитров
28. Димитър Валентинов Борисов
29. Момчил Димитров Димитров
30. Миглена Живкова Жишева
31. Стефан Петков Грозев
32. Таня Юлиянова Мачанова
33. Николай Петров Зеков
34. Петър Георгиев Николов
35. Стоян Ангелов Каварджиев
36. Десислава Николова Чергарова
37. Нина Ангелова Чавдарова
38. Лъчезар Еленков Георгиев
39. Иван Данев Токаджиев
40. Невяна Пешева Малчева
41. Иван Величков Богданов
42. Косю Тодоров Станев
43. Божидар Иванов Йотов
44. Георги Йорданов Момчев
45. Димитър Бориславов Здравков
46. Васил Христов Василев
47. Стефан Петров Досев
48. Аспарух Драганов Карастоянов

за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения