Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3537-НР
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение книжата и материалите при гласуването на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 287, ал. 7 и § 5, т. 13 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Торбите, в които се поставят за съхранение книжата и материалите при гласуването на националния референдум на 6 ноември 2016 г., трябва да притежават следните характеристики:

  • цвят – черен;
  • вид – тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна полиетиленова торба;
  • товароподемност – минимум 25 кг;
  • размери 60/90 см. с възможни отклонения ±10 см.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения