Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3528-ПВР/НР
София, 17 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 3494-ПВР/НР от 15 септември 2016 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район – Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3494-ПВР/НР от 15 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

– името на член на РИК в Двадесет и седми район – Стара Загора, да се чете „Надя Петрова Ралчева“ вместо „Надя Петрова Налчева“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3494-ПВР/НР/

Календар

Решения