Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3498-НС
София, 23 юни 2024 г.

ОТНОСНО: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

С писмо вх. № НС-03-278/21.06.2024 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юни 2024 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Христо Любомиров Иванов като народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 50-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител Стоян Александров Михалев, ЕГН …, в Петдесетото Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ//ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения