Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3497-ПВР/НР
София, 15 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети район – Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Перник с вх. № ПВР-15-24 от 10.09.2016 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 09.09.2016 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „АБВ“, която не е била надлежно уведомена.

Между присъстващите представители на парламентарно представените партии и коалиции е проведен жребий за разпределение на незаетото място от коалиция „АБВ“, с който незаетото място е предоставено на партия „ГЕРБ“. Към документите от областния управител на област Перник е приложен протокол от проведения жребий.

Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава на РИК – Перник.

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-15-24 от 12.09.2016 г. е постъпила молба от коалиция „АБВ“, че не са уведомени за консултациите при областния управител и молят да им бъде предоставена възможност да предложат член на РИК. Към молбата са приложени и необходимите документи на предложения за член на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четиринадесети район – Перник, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Димитрова Боянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Йорданова Рударска-Хинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христиан Юриев Даскалов
СЕКРЕТАР: Галина Радева Никодимова
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова
  Светлана Кирилова Петкова
  Румяна Николова Петрова
  Аделина Стоянова Стоянова
  Виолина Ванкова Стойнева
  Зоя Асенова Петрова
  Венелин Стефанов Иванов
  Донка Владкова Ваташка
  Явор Руменов Давидков
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 16 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения