Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3493-НС
София, 20 юни 2024 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които на изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от съответната районна избирателна квота, подлежат на възстановяване.

Депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които не се възстановяват, постъпват по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс.

В изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. не са участвали и няма подадени гласове за независими кандидати.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3468-НС от 13.06.2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ЦЕНТЪР“

КОАЛИЦИЯ „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ

ПАРТИЯ „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ“

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА –

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС

КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ „ВЕЛИЧИЕ“

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

2. ВЪЗСТАНОВЯВА сумата от 100 лв., внесена за депозит от Десислава Йорданова Балабанова за инициативен комитет, заличен с решение на РИК – Стара Загора.

3. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити на партии и коалиции, които са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

ПАРТИЯ „ГЛАС НАРОДЕН“

КОАЛИЦИЯ „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“

ПАРТИЯ „ЕДИНЕНИЕ“

ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

ПАРТИЯ „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И

САМО ИСТИНАТА“

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

КОАЛИЦИЯ „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“

ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА!“

ПАРТИЯ „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

ПАРТИЯ „НИЕ ИДВАМЕ“

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ

„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

ПАРТИЯ „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“

ПАРТИЯ „ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

КОАЛИЦИЯ „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“

Невъзстановените суми от депозити да се преведат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения