Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 348-ПВР/МИ
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-1 от 10.05.2014 г., подписано от Георги Георгиев - кмет на община Борово. То съдържа искане да се разреши отварянето на помещението, където се съхраняват изборните книжа от изборите за общински съветници и кметове, произведени през 2011 г. Искането е направено, тъй като в същото помещение ще се съхраняват и изборните книжа от предстоящите избори поради липсата на друго подходящо помещение в сградата на общинската администрация. Отварянето на помещението ще бъде използвано и за изваждане на чувалите с изборните книжа от изборите за членове на Европейския парламент, произведени през 2009 г.

Предвид горното искане и на основание т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България, намиращо се в сградата на общинската администрация на община Борово.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на кмета на община Борово, област Русе, а копие от него - на председателя на ОИК - Борово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения