Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3478-НС
София, 14 юни 2024 г.

ОТНОСНО: заличаване на Кристиан Малинов Карабельов от списък А, обявен с Решение № 3476-НС от 13.06.2024 г. на ЦИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски

Постъпило е заявление с вх. № ЦИК-НС-09-260/14.06.2024 г. от Кристиан Малинов Карабельов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ВЕЛИЧИЕ“ в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, с което иска да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на партия „ВЕЛИЧИЕ“.

С Решение № 3476-НС от 13.06.2024 г. Кристиан Малинов Карабельов е обявен в списък А на кандидатската листа на партия „ВЕЛИЧИЕ“ в Двадесет и втори изборен район – Смолянски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Кристиан Малинов Карабельов да бъде заличен от обявения списък А и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Кристиан Малинов Карабельов същият следва да бъде заличен от списък А на партия „ВЕЛИЧИЕ“ в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Кристиан Малинов Карабельов, ЕГН …, от списък А на листата на партия „ВЕЛИЧИЕ“ в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, от произведените избори за народни представители на 9 юни 2024 г., обявен с Решение № 3476-НС от 13.06.2024 г. на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения