Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3477-НС
София, 13 юни 2024 г.

ОТНОСНО: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 299 от Изборния кодекс, Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. и Решение № 3476-НС  от 13 юни 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района:

Партия/Коалиция

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Изборни райони

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Драгомир Стефанов Петров

 

Трети изборен район - Варненски
Деветнадесети изборен район - Русенски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Силви Кирилов Петров

 

Втори изборен район - Бургаски
Двадесет и шести изборен район - Софийски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Светозаров Балабанов

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив
Седемнадесети изборен район - Пловдивски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Тошко Йорданов Хаджитодоров

 

Първи изборен район - Благоевградски
Трети изборен район - Варненски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивелин Първанов Първанов

 

Единадесети изборен район - Ловешки
Петнадесети изборен район - Плевенски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

Костадин Тодоров Костадинов

 

Трети изборен район - Варненски
Двадесет и пети изборен район - София

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Николаев Петров

 

Дванадесети изборен район - Монтана
Двадесет и четвърти изборен район - София

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

Цончо Томов Ганев

 

Втори изборен район - Бургаски
Двадесет и трети изборен район - София

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Асен Васков Василев

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив
Двадесет и девети изборен район - Хасковски

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Богдан Валериев Богданов

 

Петнадесети изборен район - Плевенски
Седемнадесети изборен район - Пловдивски

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Кирил Петков Петков

 

Четиринадесети изборен район - Пернишки
Двадесет и трети изборен район - София

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мартин Димитров Димитров

 

Деветнадесети изборен район - Русенски
Двадесет и четвърти изборен район - София

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Николай Денков Денков

 

Втори изборен район - Бургаски
Тридесети изборен район - Шуменски

22. ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив
Двадесет и пети изборен район - София

22. ГЕРБ-СДС

Георги Валентинов Георгиев

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив
Двадесет и трети изборен район - София

22. ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

 

Осемнадесети изборен район - Разградски
Двадесет и девети изборен район - Хасковски

22. ГЕРБ-СДС

Тома Любомиров Биков

 

Двадесети изборен район - Силистренски
Двадесет и трети изборен район - София

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

Борислав Гуцанов Гуцанов

 

Трети изборен район - Варненски
Тридесети изборен район - Шуменски

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

Георги Страхилов Свиленски

 

Петнадесети изборен район - Плевенски
Двадесет и четвърти изборен район - София

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

Драгомир Велков Стойнев

 

Тринадесети изборен район - Пазарджишки
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

Корнелия Петрова Нинова

 

Първи изборен район - Благоевградски
Двадесет и пети изборен район - София

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

Николай Георгиев Марков

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив
Двадесет и пети изборен район - София

28. Движение за права и свободи – ДПС

Делян Славчев Пеевски

 

Първи изборен район - Благоевградски
Девети изборен район - Кърджалийски

28. Движение за права и свободи – ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

 

Осемнадесети изборен район - Разградски
Двадесети изборен район - Силистренски

28. Движение за права и свободи – ДПС

Йордан Кирилов Цонев

 

Първи изборен район - Благоевградски
Четвърти изборен район - Великотърновски

  1. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани. Срокът изтича на 14 юни 2024 г.
  2. Заявлението трябва да е в писмена форма, саморъчно подписано и следва да постъпи в ЦИК в срока по т. 2.
  3. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 2, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения