Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3476-НС
София, 13 юни 2024 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

С раздел VІ от Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание, произведени на 9 юни 2024 г., по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите за народни представители, решения № 3469-ЕП/НС, № 3470-НС, № 3471-НС, № 3472-НС, № 3473-НС и № 3475-НС от 13 юни 2024 г. на ЦИК, с които е решила да не обявява за народни представители и да бъдат заличени Христо Христов Петров, ЕГН .., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и Двадесет и пети изборен район – София, Ивайло Ванев Вълчев, ЕГН …, от листата на партия „Има такъв народ“, във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и четвърти изборен район – София, Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН …, от листата на коалиция „БСП за България“, в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, и Станислав Добринов Стоянов, ЕГН …, от листата на партия „Възраждане“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, Езхар Хасанова Ибрямова-Сеидова, ЕГН …, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и осми изборен район – Търговищки,  Иса Емин Бесоолу, ЕГН …, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски,  Николай Тонев Колев, ЕГН …, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски,  Николай Неделчев Юруков, ЕГН …, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и втори изборен район – Смолянски,  Бедрос Левон Пехливанян, ЕГН …, от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, и Станислав Тодоров Трифонов, ЕГН …, от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София въз основа на подадените от тях заявления, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 298 от Изборния кодекс и раздел VІ от Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения