Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3471-ПВР
София, 10 септември 2016 г.

ОТНОСНО: изпълнение на решение на ВАС по адм.д. 9281/2016 г., с което е отменено Решение № 3414-МИ/НР от 23.08.2016 г. на ЦИК за промени в състава на ОИК - Дупница

С Решение № 9633/09.09.2016 г.  на ВАС по адм.д. 9281/2016 г. е отменено Решение № 3414-МИ/НР от 23.08.2016 г., с което ЦИК е освободила Маргарита Христова Иванова в качеството й на член на ОИК и е анулирала издаденото й удостоверение, като е назначила за член на ОИК Нели Иванова Лазарова и й е издала удостоверение.

Предвид изложеното и в изпълнение на съдебното решение на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗДАВА удостоверение на Маргарита Христова Иванова, ЕГН ***, като член на ОИК – Дупница, област Кюстендил.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на Нели Иванова Лазарова, ЕГН ***, като член на ОИК – Дупница, област Кюстендил.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения