Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3471-ПВР
София, 10 септември 2016 г.

ОТНОСНО: изпълнение на решение на ВАС по адм.д. 9281/2016 г., с което е отменено Решение № 3414-МИ/НР от 23.08.2016 г. на ЦИК за промени в състава на ОИК - Дупница

С Решение № 9633/09.09.2016 г.  на ВАС по адм.д. 9281/2016 г. е отменено Решение № 3414-МИ/НР от 23.08.2016 г., с което ЦИК е освободила Маргарита Христова Иванова в качеството й на член на ОИК и е анулирала издаденото й удостоверение, като е назначила за член на ОИК Нели Иванова Лазарова и й е издала удостоверение.

Предвид изложеното и в изпълнение на съдебното решение на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗДАВА удостоверение на Маргарита Христова Иванова, ЕГН ***, като член на ОИК – Дупница, област Кюстендил.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на Нели Иванова Лазарова, ЕГН ***, като член на ОИК – Дупница, област Кюстендил.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения