Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3459-МИ
София, 10 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-321 от 10.06.2024 г. от П. И. К., упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за промяна в състава на ОИК – Криводол. Предлага се на мястото на София Ангелова Иванова-Николова – секретар на ОИК – Криводол, да бъде назначена Петя Иванова Кирилова.

Към предложението са приложени: заявление от София Ангелова Иванова-Николова за освобождаването ѝ като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Иванова Кирилова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Криводол, област Враца, София Ангелова Иванова-Николова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Криводол, област Враца, Петя Иванова Кирилова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения