Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3458-ЕП/НС
София, 10 юни 2024 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

Във връзка с постъпили писма от Министерството на вътрешните работи вх. № ЦИК-ЕПНС-02-653/28 и № ЦИК-ЕПНС-02-653/29 от 10 юни 2024 г. за възникнала необходимост от корекции в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г., и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 и чл. 104 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г., както следва:

-  В СИК № 320760318, Буджиба, Малта,

ОСВОБОЖДАВА Християна Любомирова Вълканова, ЕГН …, като ЧЛЕН

НАЗНАЧАВА Димитър Николаев Георгиев с ЕГН …, за ЧЛЕН.

-   В СИК № 320920406, Лондон (Баркинг 4) , Обединеното кралство,

ОСВОБОЖДАВА Христина Тодорова Петрова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАЗНАЧАВА Ивайло Симеонов Марчев, ЕГН …, за ПРЕДСЕДАТЕЛ

-  В СИК № 320920464, Стоук он Трент, Обединеното кралство,

ОСВОБОЖДАВА Елена Сашкова Маринова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОСВОБОЖДАВА Теодора Георгиева Сзабо, ЕГН …, като ЧЛЕН

НАЗНАЧАВА Теодора Георгиева Сзабо, ЕГН  …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОСВОБОЖДАВА Радослав Тодоров Димитров, ЕГН …,  като СЕКРЕТАР

НАЗНАЧАВА Георги Петров Кръстилов, ЕГН …, за СЕКРЕТАР

-  В СИК № 320920422, Лондон (Сатън 2) , Обединеното кралство,

ОСВОБОЖДАВА Гергана Петрова Толева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР

НАЗНАЧАВА Венера Богомилова Стоянова, ЕГН …, за СЕКРЕТАР

2. Прилага актуализиран с гореописаното списък съгласно приложената таблица и на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3369-ЕП/НС от 27.05.2024 г., последно изменено и допълнено с Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения