Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3457-МИ
София, 8 септември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 3315-МИ от 21 юли 2016 г. на ЦИК за приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови избори за общински съветници в община Ружинци и община Балчик, и за кмет в кметство Дяково, община Дупница на 02.10.2016 г., и частични избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, кметство Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община Симитли на 02.10.2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 463 – 469 вкл. от Изборния кодекс и § 144 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 3315-МИ от 21 юли 2016 г. на ЦИК, както следва:

Точка 30 се изменя така:

„30. Относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. – Решение № 3411-МИ от 23 август 2016 г., изменено с Решение № 3456-МИ от 8 септември 2016 г.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3315-МИ/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения