Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3453-ПВР/НР
София, 8 септември 2016 г.

ОТНОСНО: анулиране на Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение № 3429-ПВР/НР от 28 август 2016 г. на ЦИК

Като взе предвид, че декларацията, която се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката по образец – Приложение № 41-ПВР от изборните книжа, съвпада по съдържание с Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3429-ПВР/НР от 28 август 2016 г. на ЦИК, и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

АНУЛИРА Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение № 3429-ПВР/НР от 28 август 2016 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3429-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения