Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 345-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ивайловград, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-213  от 12.08.2011 г. от кмета на община Ивайловград, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложенията за председател, зам. председател и секретар на ОИК в община Ивайловград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ивайловград, област Хасково в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан  Николов Араджиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Татяна Сотирова Ялъмова

 

СЕКРЕТАР:

 Кера Страхилова Ванкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Софка Димитрова Деведжиева

 

 

Иван Димитров Андонов

 

 

Стеляна Георгиева Карачомакова

 

 

Георги Петков Димитров

 

 

Димитър Иванов Пурнаров

 

 

Елисавета Василева Палова

 

 

Будинка Генчева Коларова

 

 

Милена Георгиева Танева

 

 

Таня Обретенова Тамахкярова

 

 

Магда Николова Райкова

 

 

Филип Орлинов Касабов

 

 

Веселин Тодоров Георгиев

 

 

Невена Красимирова Аргирова

 

 

Величка Иванова Попова-Козарева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения