Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3446-ПВР
София, 7 септември 2016 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал.1, т. 36, чл. 308, чл. 317 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. След получаване на предложението за регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия проверява служебно и отбелязва в регистъра данните от личната карта или личния (зелен) паспорт (само за граждани, ползващи се от разпоредбата на § 9a от ПЗР на ЗБЛД), единния граждански номер и постоянния им адрес.

Служебната проверка и отбелязване на данните от личната карта или личния (зелен) паспорт се извършва при личното явяване на кандидата пред ЦИК и представяне на личната карта. В случай че кандидатът не се явява лично, лицето, подаващо предложението и приложенията към него, представя пред ЦИК и заверени от кандидатите копия от личната им карта или личния (зелен) паспорт. Личната карта или личният (зелен) паспорт, или копията от тях се връщат на приносителя след извършване на проверката.

2. Централната избирателна комисия проверява служебно обстоятелството по чл. 317, ал. 1 от ИК, а именно дали кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката са предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет. Когато кандидат за президент или вицепрезидент на републиката е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

3. Проверката на списъците (подписките) с имена на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативни комитети, се извършва по реда на Решение № 3442-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК.

4. Проверката на кандидатските листи се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на ЦИК.

5. Централната избирателна комисия възлага на ГД „ГРАО” в МРРБ проверка на следните данните на регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката:

а) име – собствено, бащино и фамилно;

б) ЕГН;

в) постоянен адрес на територията на страната;

г) поставени ли са под запрещение (пълно или ограничено);

д) изтърпяват ли наказание лишаване от свобода;

е) притежават ли друго освен българско гражданство;

ж) дата и място на раждане на кандидата, както и какво гражданство са притежавали родителите към датата на раждането му;

з) пребивавали ли са фактически и трайно на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата 6 ноември 2016 г.

6. След проверката се съставя протокол в два екземпляра – за ГД „ГРАО” в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват резултатите от проверката на данните по т. 5.

7. Проверката по т. 5 се извършва в срок най-късно от 4 октомври 2016 г. (32 дни преди изборния ден).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения