Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3442-ЕП/НС
София, 8 юни 2024 г.

ОТНОСНО: публикуване на списък с представители на партия „ВЕЛИЧИЕ“

С вх. № ЦИК-ЕПНС-09-1151 от 07.06.2024 г. в Централната избирателна комисия е постъпил списък – Приложение № 1 към Решение № 3375-ЕП/НС от 28 май 2024 г. на ЦИК, от партия „ВЕЛИЧИЕ“, представлявана от Албена Георгиева Пекова, чрез пълномощника В. Д. В., съдържащ 85 представители, при произвеждане на изборите, насрочени на 9 юни 2024 г.

Списъкът е приложен и на технически носител.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че за 78 (седемдесет и осем) представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 3375-ЕП/НС от 28 май 2024 г. на ЦИК, а за 7 лица са установени несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 3375-ЕП/НС от 28 май 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък със 78 (седемдесет и осем) представители на партия „ВЕЛИЧИЕ“ за изборите на 9 юни 2024 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

№ и дата на

пълномощно

1. 

Александър Николаев Ников

 

№ 1/07.06.2024 г.

2.       

Алпер Сабри Али

 

№ 2/07.06.2024 г.

3.       

Ангел Красимиров Кафалиев

 

№ 3/07.06.2024 г.

4.       

Атанас Минчев Атанасов

 

№ 4/07.06.2024 г.

5.       

Борислав Петков Драгов

 

№ 6/07.06.2024 г.

6.       

Величко Кирилов Попов

 

№ 7/07.06.2024 г.

7.       

Владо Георгиев Петров

 

№ 8/07.06.2024 г.

8.       

Георги Колев Цонев

 

№ 9/07.06.2024 г.

9.       

Георги Нанков Найденов

 

№ 10/07.06.2024 г.

10.  

Георги Николаев Налбантов

 

№ 11/07.06.2024 г.

11.  

Даниела Димитрова Радева

 

№ 12/07.06.2024 г.

12.  

Делка Костова Никифорова

 

№ 13/07.06.2024 г.

13.  

Детелина Василева Василева

 

№ 14/07.06.2024 г.

14.  

Димитър Валентинов Вътев

 

№ 15/07.06.2024 г.

15.  

Иван Неделчев Славов

 

№ 16/07.06.2024 г.

16.  

Камелия Сашова Стефанова

 

№ 17/07.06.2024 г.

17.  

Катя Асенова Чорбаджийска

 

№ 18/07.06.2024 г.

18.  

Людмила Христова Енева

 

№ 19/07.06.2024 г.

19.  

Марияна Маринова Думзер

 

№ 20/07.06.2024 г.

20.  

Миглена Цветанова Ташева

 

№ 21/07.06.2024 г.

21.  

Милен Любомиров Минев

 

№ 22/07.06.2024 г.

22.  

Михаил Богданов Михайлов

 

№ 23/07.06.2024 г.

23.  

Надежда Георгиева Раковска

 

№ 24/07.06.2024 г.

24.  

Николай Пламенов Иванов

 

№ 25/07.06.2024 г.

25.  

Николай Христов Маринов

 

№ 26/07.06.2024 г.

26.  

Росен Димитров Деянов

 

№ 28/07.06.2024 г.

27.  

Румен Тодоров Радев

 

№ 29/07.06.2024 г.

28.  

Спас Георгиев Георгиев

 

№ 30/07.06.2024 г.

29.  

Стефан Митков Добрев

 

№ 31/07.06.2024 г.

30.  

Стефка Петрова Шаранкова

 

№ 32/07.06.2024 г.

31.  

Тихомир Симеонов Иванов

 

№ 33/07.06.2024 г.

32.  

Юри Кирилов Димитров

 

№ 34/07.06.2024 г.

33.  

Георги Димитров Кръстев

 

№ 36/05.06.2024 г.

34.  

Анастас Веселинов Начев

 

№ 37/05.06.2024 г.

35.  

Асен Младенов Йонов

 

№ 38/05.06.2024 г.

36.  

Димитър Диянов Георгиев

 

№ 39/05.06.2024 г.

37.  

Ирена Николоска-Нушева

 

№ 41/06.06.2024 г.

38.  

Мехмед Хайриев Дорсунски

 

№ 42/06.06.2024 г.

39.  

Павел Иванов Тосев

 

№ 43/06.06.2024 г.

40.  

Венислав Димчев Тодоров

 

№ 44/06.06.2024 г.

41.  

Даниела Райкова Тачева

 

№ 45/06.06.2024 г.

42.  

Калоян Тодоров Тодоров

 

№ 46/06.06.2024 г.

43.  

Венелин Андонов Вълков

 

№ 47/06.06.2024 г.

44.  

Даниела Сашкова Спасова-Мишке

 

№ 49/06.06.2024 г.

45.  

Христо Дичев Христов

 

№ 50/06.06.2024 г.

46.  

Иван Мирославов Иванов

 

№ 51/06.06.2024 г.

47.  

Марин Харалампиев Харалампиев

 

№ 52/06.06.2024 г.

48.  

Светлин Йорданов Ангелов

 

№ 53/06.06.2024 г.

49.  

Силвия Христова Василева

 

№ 54/06.06.2024 г.

50.  

Александър Стойчев Андреев

 

№ 55/06.06.2024 г.

51.  

Георги Стоилов Благоев

 

№ 56/06.06.2024 г.

52.  

Младен Росенов Иванов

 

№ 57/06.06.2024 г.

53.  

Момчил Маринов Георгиев

 

№ 58/06.06.2024 г.

54.  

Боян Димитров Вранчев

 

№ 59/06.06.2024 г.

55.  

Георги Димитров Църнев

 

№ 60/06.06.2024 г.

56.  

Мартин Йосков Рангелов

 

№ 61/06.06.2024 г.

57.  

Димитър Николаев Баберков

 

№ 62/06.06.2024 г.

58.  

Пламен Трайков Петров

 

№ 63/06.06.2024 г.

59.  

Събчо Бориславов Блажев

 

№ 64/06.06.2024 г.

60.  

Галина Венчева Кирилова

 

№ 65/06.06.2024 г.

61.  

Кирил Венчев Кирилов

 

№ 66/06.06.2024 г.

62.  

Нела Тонева Шмелцер

 

№ 67/06.06.2024 г.

63.  

Цветелин Пенков Тодоров

 

№ 68/06.06.2024 г.

64.  

Стоимен Любенов Сираков

 

№ 69/06.06.2024 г.

65.  

Николай Йорданов Николов

 

№ 70/06.06.2024 г.

66.  

Георги Красимиров Петков

 

№ 71/06.06.2024 г.

67.  

Тодор Димов Димов

 

№ 72/06.06.2024 г.

68.  

Павел Галинов Савов

 

№ 73/07.06.2024 г.

69.  

Камелия Станкова Савова

 

№ 74/07.06.2024 г.

70.  

Златко Росенов Белев

 

№ 75/07.06.2024 г.

71.  

Иво Красимиров Пешаков

 

№ 76/07.06.2024 г.

72.  

Милен Иванов Крумов

 

№ 77/07.06.2024 г.

73.  

Деница Драганова Бояджиева

 

№ 78/07.06.2024 г.

74.  

Димитър Евгениев Гърков

 

№ 79/07.06.2024 г.

75.  

Николай Василев Стефанов

 

№ 80/07.06.2024 г.

76.  

Йордан Цанов Цачев

 

№ 82/07.06.2024 г.

77.  

Калоян Райчев Симеонов

 

№ 83/07.06.2024 г.

78.  

Иван Тодоров Станилов

 

№ 85/07.06.2024 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения